« Tagasi

Tori Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest detailplaneeringu olemasolul

Tammiste külas Vesikaare tee 13 (73001:008:1204) kinnistule soovitakse püstitada kaksikelamut ning seejuures täpsustada detailplaneeringuga määratud arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga vallamajas Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee ajavahemikul 09.07.2018 kuni 22.07.2018. Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 23. juulil 2018 kell 16.00 Sauga vallamajas. Täpsem info tel 442 0330 ja piret.kallas@torivald.ee.