« Tagasi

Teade detailplaneeringu algatamisest

Tori Vallavalitsus teatab Tori Vallavalitsuse 04.07.2018 korraldusega nr 563 algatatud detailplaneeringust Tori vallas Tammiste külas Pääsusilma tn 2a (73001:008:1254), Pääsusilma tn 2b (73001:008:1255), Pääsusilma tn 2c (73001:008:1256) ja Pääsusilma põik 4 (73001:008:1252) kinnistutel.  
Planeeritav ala asub Tori vallas Tammiste külas. Planeeringuala suurus on 5048 m2 ja piirneb Mesika tn 1, Mesika tn 3, Pilliroo tn 4, 6, 8, 10, Pääsusilma põik 2 ja 3 ning Pääsusilma tn 2 kinnistutega.

Detailplaneeringu koostamise algatamise eesmärgiks on krundipiiride täpsustamine, hoonestusala määramine ja ehitusõiguse seadmine elamu ja abihoonete ehitamiseks. Detailplaneering ei muuda Tori valla kehtivat üldplaneeringut