« Tagasi

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

Tori Vallavalitsus korraldab 06.09-19.09.2023 projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku Sindi linnas Tiigi põik 4 kinnistule (74101:003:0110) abihoone ehitamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663 või piret.kallas@torivald.ee

Eelnõu