« Tagasi

Päästeamet kutsub Eesti elanikke üles tegema jaanituld ohutult

Jaanipäeval tullakse kokku igas Eestimaa paigas ja süüdatakse traditsiooniline tuli. Selleks, et päev positiivsel joonel mööduks, tuleb silmas pidada ka kõiki tuleohutusnõudeid. Päästeamet kutsub üles seltskondi jaanipäeval valima endi seast välja kohusetundlik sõber, kes vastutaks selle eest, et jaanitule tegemisel oleks järgitud kõiki tuleohutusnõudeid ning kannaks hoolt, et tuli peo lõpuks kindlalt kustutatud saaks.

Lisa oma lõke kaardile jaanituli.geoape.com ja ole seltskonna lõkkevalvur!

Lõkkevalvuri meelespea

·         Jaanilõke tee selleks ettevalmistatud mittepõlevale pinnasele hoonest vähemat 15 meetri ja metsast 20 meetri kaugusele ning hoia lõkkeaseme ümbrus puhas vähemalt 0,5 raadiuses süttivast materjalist.

·         Tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga tuulega (tuule kiirus alla 5,4 m/s). Jälgi ka tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või lõkke tegemisega kaasnev suits ei häiriks naabreid.

·         Suure tuleohuga ajal on keelatud metsas lõkke tegemine, grillseadme kasutamine ja suitsetamine. Keeld kehtib ka RMK lõkkeplatsidel.

·         Nii lõkke tegemisel kui grillimisel hoia käepärast esmased kustutusvahendid, nt pangetäis vett või tulekustuti. Tuld ei tohi jätta järelevalveta, isegi mitte hetkeks, ning viimane pidutseja või grillija peab kandma hoolt selle eest, et tuli saaks kindlalt kustutatud.

·         Kodulõkete tegemisest päästeametit teavitama ei pea, kuid tuleohutusnõudeid tuleb silmas pidada igal juhul.

·         Hoia kindlasti käepärast laetud mobiiltelefon, et saaksid vajadusel numbrilt 112 abi kutsuda. Loodusesse minnes tee endale selgeks oma täpne asukoht, sest abi saabumise kiirus sõltub teejuhiste täpsusest.

·         Lõkete tegemise, grillimise ja muude tuleohutusalaste küsimustega võib pöörduda päästeala infotelefoni 1524 poole.