« Tagasi

Kaitseväe ja Kaitseliidu õppus Ussisõnad

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad 2023. aasta sügisel õppuse Ussisõnad, mille käigus antakse täiendväljaõpe ligi 10 000 maakaitsestruktuuri määratud reservväelasele. Õppus kestab 28. augustist 8. oktoobrini (kuue nädala jooksul) üle kogu Eesti, mil korraldavad kõik Kaitseliidu maakaitseringkonnad neile määratud üksuste väljaõppe.

Lääne maakaitseringkonna vastutusalas on aktiivsemat tegevust oodata 20.- 29. septembril. Tori vallas harjutavad üksused peamiselt Murru, Suigu, Muti ja Mannare külades.

Seoses üksuste formeerimise, väljaõppe läbiviimise ja üksuse vastutusalas koostegevuse harjutamiste läbiviimisega toimub teedel ja erinevatel maa-aladel tavapärasest suuremas mahus sõjaväelaste liikumist. 
Õppuste korraldajad paluvad mõistvat suhtumist ja toetavat käitumist!