« Tagasi

Elektrilevi alustas üle-eestilise kiire interneti võrgu vajaduste kaardistamist

Eesti suurim võrguettevõte Elektrilevi alustas sel nädalal kiire interneti võrgu sooviavalduste kogumist. Eesmärk on saada üle-eestiline tervikpilt, mis võimaldab täpsemalt kaardistada võrgu ehitamise vajadusi.

Sooviavaldusi kiire interneti võrguga liitumiseks saavad esitada kõik inimesed üle Eesti ning selleks ei pea olema Elektrilevi klient. Avaldusi kogutakse veebilehe teel.

„Tahame järgmisel aastal alustada avatud kiire interneti võrgu rajamist ja selleks on meil vaja eelnevalt võimalikult täpset infot, millistes kohtades Eestis on kiire interneti vajadus," ütles Elektrilevi juhatuse liige Taavo Randna.

Sooviavaldused on üks osa, mis hakkavad mõjutama Elektrilevi arendusotsuseid. „Kiire interneti võrku hakkame planeerima sooviavaldustest lähtuvalt. Kuid kindlasti arvestame investeeringute puhul ka teisi asjaolusid – näiteks loob efektiivsuse ehitamine koos elektrivõrgu uuendamisega. Vaatame ka olemasolevate internetiteenuste võimalusi ja siin saavad prioriteetsuse piirkonnad, kus täna on olematu või väga madal ühenduse kiirus," ütles Randna. Ta lisas, et kogutud info analüüsil selgub täpsemalt, millises ulatuses ja kuhu Elektrilevi hakkab võrku rajama.

Sooviavaldusi kogutakse 2018. aasta augusti lõpuni. Alates sügisest hakatakse välja töötama täpsemat üle-eestilist investeeringute ajaplaani. Võrgu välja ehitamine plaanitakse 5-aastasele perioodile.

Elektrilevi poolt rajatav kiire interneti võrk on avatud kõigile sideteenuste pakkujatele. See tähendab, et internetiteenust saavad võrgu kaudu pakkuda kõik operaatorid. Elektrilevi ise internetiteenuseid müüma ei hakka.

Elektrilevi testib 2018. aastal avatud kiire interneti võrgu rajamist mitme pilootprojekti raames. Praegu käivad avatud sidevõrgu rajamise tööd koos elektrivõrgu hooldustöödega Tallinnas, Veskimetsa piirkonnas, kus leping internetiteenuse pakkumiseks on sõlmitud nelja sideoperaatoriga.

Üle-eestilise võrgu ehitamisega loodetakse algust teha juba 2019. aastal.

„Rajame kiire interneti võrgu elektriliinidele. Tänu kahe taristu ühistöödele säästame raha ja suudame kiire interneti võrgu valmis ehitada võimalikult kiiresti," lisas Randna. Valguskaablil põhinev püsiühendus on kvaliteetne ja vähem sõltuv ilmast ning võimaldab kasutada internetikiiruseid kuni 1 Gbit/s.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis ning haldab ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Lisaks sellele pakub Elektrilevi ka mitmeid vabaturuteenuseid, millest suurim on hetkel Tallinna ja Tartu tänavavalgustuse haldamine, kus just tänu taristu ühiskasutusele on suudetud tõsta tänavavalgustuse kvaliteeti, rikete parandamise operatiivsust ja on oluliselt vähendatud halduskulusid.