Tori Vallavolikogu esimees ja aseesimees on valitud

16. novembril toimus Are Vallakeskuses Tori Vallavolikogu I istung, kus volikogu esimeheks valiti 14 poolthäälega Enn Kuslap (1. reas vasakult kolmas) ja aseesimeheks samuti 14 poolthäälega Kalev Kiisk (esimeses reas vasakult neljas).