Tori Põhikooli arengukava 2018-2020 avalikustamine

Tori Vallavalitsuse 21.02.2018 istungil kiideti heaks ja suunati avalikustamisele Tori Põhikooli arengukava 2018-2020 projekt. Arengukava on avalikustatud ajavahemikul 26. veebruar  - 11. märts Tori Põhikoolis ja Tori valla kodulehel.

Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada arengukavasse kirjalikke ettepanekuid Tori Põhikooli aadressil Virula 11, Tori alevik, Tori vald, Pärnu maakond või e-posti aadressil kool@toripk.ee