Tori valla tunnustuste saajad 2019

 

Tori valla aukodanikeks kinnitati Hans SollSilva Mürel ja Ants Tugedam. Aasta tegijateks said Ralf-Henry Kaas Pärnu jõest laevavraki välja toomise eest, Meander Kinnisvara OÜ ja Kilingi-Nõmme Majandusühistu Tammiste Coopi rajamise eest ja Jõesuu küla eestvedaja Tiia Kass.

Tori valla aukodaniku nimetuse andmise eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes oma elutööga on tööalaselt või ühiskondliku tegevusega silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust. Avaldame lühikokkuvõtted Tori valla aukodanike esildistest.

Hans Solli juhitud kodanikualgatuslik rühm on aidanud kaasa sellele, et 2015. aasta aprillis omandas riik Sindi paisu ning alustas projekteerimist betoonpaisu lammutamiseks ja loodusilmelise kärestiku rajamiseks. Paisu avamisega paraneb kalavarude seis kogu Pärnu jõestikus ning kalade vaba liikumine parandab ökoloogilist tasakaalu. Kalade kudealade avamisega suurenevad kalavarud Pärnu lahes ja laiemalt Läänemeres.

Silva Mürel on Tori apteegi juhataja alates 1987. aastast ning on kogu töötatud aja jooksul hoolinud valla kodanike tervisest, seda ka väljaspool oma tööaega. Vanematele elanikele viib Silva Mürel rohud koju kättegi. Proviisori amet on naise elutöö, mis on toetanud ka valla arengut.

Ants Tugedam on Are piirkonnas lugupeetud ja staažikas bussijuht, kes on kohalike hulgas väga hinnatud. Ants Tugedam oskab ennetada reisijateveol ette tulevaid probleeme, näiteks suhtleb ta lapsevanematega, kui koolibussi graafikus on muudatusi ning veendub, et igale lasteaialapsele ikka vanem vastu tuleks ja on mõnikord lapsed ka koduukseni viinud. Ants Tugedam on muu hulgas olnud õpilasmalevas noorte vabatahtlikuks juhendajaks, lüües ka ise töötegemisel kaasa. Ants Tugedam on Are piirkonna laste jaoks väga heaks eeskujuks.

 

Tori valla aasta tegija aunimetuse andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal füüsilisele ja/või juriidilisele isikule või kollektiivile, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust viimase aasta jooksul. Avaldame lühikokkuvõtted Tori valla aasta tegijate esildistest.

Ralf-Henry Kaas tõi välja Paikuse osavalla ja Sindi linna piiril Pärnu jões ligi viis aastakümmet lebanud laevavraki. Kaas vedas eest paarinädalast tööd, et tuua välja 26-meetri pikkune, 5 meetri laiune ja ligi 20 tonni kaaluva laevarusu jõest välja, lõigata tükkideks ja viia vanametalli kokkuostu. Pärast vraki väljatoomist tuli raskete masinate rikutud jõekallas taastada. Kogu projekt sündis kodanikualgatuse käigus tegijate enda kuludega.

Tammiste külla Coopi kaupluse loomine 2018. aasta lõpul parandas ja väärtustas paikkonna elukeskkonda. See kauplus ei ole oluline vaid Tammiste küla elanikele, vaid ka neile, kes sõidavad Pärnu- Rakvere-Sõmeru maanteel iga päev tööle ja koju. 1500 elanikuga Tammiste küla on sellise tasemega kauplust juba ammu oodanud. Aasta tegija aunimetuse saavad Meander Kinnisvara OÜ, kes investeeris kaupluse hoonesse ja Kilingi-Nõmme Majandusühistu, kes avas antud ruumides Coopi kaupluse.

Jõesuu küla eestvedaja Tiia Kass on tööalase ja ühiskondliku tegevusega parendanud kohaliku kogukonna elukeskkonda. Jõesuu külamaja käivitumine näitab eelkõige seda, kui suur roll ja jõud on kohalikel ettevõtlikel inimestel. Jõesuu küla tegemisi on märgatud nii maakondlikul kui vabariiklikul tasandil, mis on toonud tuntust ning positiivset mainet paikkonnale ja Tori vallale. Jõesuu külamajas on elu hoogsasti käima lükatud, uksed on avatud nii kohalikule kui kaugemalt tulijale. Majas jätkub tegevust noortele ja täiskasvanutele. Jõesuu küla aktiiv on avatud meele ja positiivse hoiakuga muudatustesse. 2019. aasta 29. juulist pakub Jõesuu külamaja kogukonnale ka raamatukoguteenust

Tori valla aasta kultuuriedendaja aunimetus anti valla kultuurikollektiivide juhendajatele, kes viisid oma juhendatavad kollektiivid juubeliaasta laulu- ja tantsupeole "Minu arm". Tänu pärimuse kandjate pühendumisele ja järjekindlale tegevusele püsivad meie vallas elujõulised nii rahvatants kui koorilaul. Tori valla aasta kultuuriedendaja aunimetuse pälvisid:

Marje Tilk – Sindi gümnaasiumi mudilaskoori juhendaja;

Kristel Reinsalu – Sindi laulukoori juhendaja;

Ester Murrand – Sindi laulukoori juhendaja;

Kalli Rõõmusaare – Tori segakoori juhendaja;

Marko Sassjan – naisrühma Sassis Sussid juhendaja;

Anneli Kondrad – naisrühma Tammepiigad juhendaja;

Malle Ormilaan – tantsuansambli Kuu naisrühm juhendaja;

Tiina Saar – naisrühma Anna ja Minna juhendaja;

Mariann Pärnoja – Tori rahvamaja segarahvatantsurühma juhendaja;

Anne Rätsep – Tori põhikooli 4H lastekoori kuuluvate õpilaste juhendaja.

Tori valla aasta sportlase aunimetuse pälvis maadlusklubi Leo maadleja Robyn Paulberg. Robyn on saavutanud klubi esindades pea igal osaletud võistlusel pjedestaalikoha ning samas olnud edukas ka õppetöös.

Tori valla aasta spordiedendaja tiitli sai Kadi Ruumet.

Kadi Ruumet on MTÜ Tori Spordiklubi aktiivne liige, ta on püsiva tööga saanud jumpingu treeneri litsentsi ja täiendab ennast pidevalt nii Eestis kui välismaal. Ta on särav ja energiast pakatav treener, kelle jumpingu treeningud kooliõpilastele ja täiskasvanutele on Toris ja Ares väga populaarsed.

Tori valla aasta sotsiaalvaldkonna edendaja aunimetuse said Anneli Kask ja Uno Kask ning Piret Dreimann.  

Anneli ja Uno Kask aitasid eakat naabrit, kelle kodu oli tulekahjus elamiskõlbmatuks muutunud. Anneli ja Uno Kase algatusel ja suure isikliku tööpanuse abiga rajati naabrile tema enda krundile endisesse saunamajja köök-tuba.

Piret Dreimann on piirkonnapolitseinikuna lähendanud politseid kogukonnale. Tema tihe koostöö sotsiaalosakonnaga aitab lahendada ja ennetada elanike turvalisust mõjutavaid probleeme. Piretit võib märgata tööd tegemas ka töövälisel ajal, kogukonna heaolu on tema südameasi.

Tori valla aasta noore tiitli pälvisid Kaur Kasemaa ja Ingela Uussalu.  

Sindi gümnaasiumi õpilane Kaur Kasemaa paistab juba aastaid silma omaalgatuslike ettevõtmistega, kaasates sageli oma tegemistesse teisigi eakaaslasi. Ta on tegev kooliraadio ja -televisiooni töös, avaldanud fotoalbumi „Sindi eile ja täna", löönud aktiivselt kaasa Sindi avatud noortekeskuse tegemistes. Kokandushuvilisena on ta ellu kutsunud Sindi Pannkoogipäeva.

Ingela Uussalu on silma paistnud väga heade õpitulemustega ning lõpetanud Are kooli kiitusega. Ta on osa võtnud nii maakondlikest olümpiaadidest-konkurssidest kui esinenud edukalt ülevabariigilistel võistlustel, olles seejuures esindanud pea kõiki valdkondi. Ta on tähelepanuväärselt loominguline, osalenud kooli õpilasomavalitsuse töös ning olnud noorematele heaks eeskujuks.

Tori valla aasta haridustöötajad on Andra Sõmer, Astrid Närep ja Nelli Vadam.
Andra Sõmer alustas Tori põhikoolis 2006. aastal tantsuringide juhina. Ta peab väga oluliseks laste tervise ja füüsilise aktiivsuse toetamist ning aktiivse elustiili kujundamist. Peale uue võimla valmimist 2009. aastal töötab Andra lisaks võimla administraatorina. Andra täiendab end pidevalt ning on omandanud  treeneri kvalifikatsiooni. Andra on väga koostöövalmis, tema julgustamisel on paljud kogukonnaliikmed tee spordisaali leidnud. Andra oli üks initsiaator MTÜ Tori Spordiklubi loomisel 10 aastat tagasi ning on praegu spordiklubi juhatuse esimees. Andra on olnud valla esinduste kokkupanija erinevatel spordivõistlustel ning lööb kaasa Pärnumaa Spordiliidu tegemistes.
Astrid Närep töötab Sindi lasteaias 1993. aastast, 2013. aastast lasteaia üldlogopeedina. Kõnearendustöös peab Astrid Närep tähtsaks kõne erinevate valdkondade kõrval ka psüühiliste protsesside arendamist ning lapsevanemate kaasamise. Astrid on aktiivne osaleja lasteaia tervisenõukogu töös. Ta nõustab ka oma kolleege ning on oma töökogemust tutvustanud Pärnu maakonna pedagoogidele. Ta on korraldanud laste kunstiloomingu näitusi, juhendanud lapsi, kes on joonistusvõistlustel saavutanud auhinnalisi kohti. Astridi algatusel on toimunud Sindi lasteaia luulepäevad, ta on olnud emakeelepäeva ürituste korraldaja.
Jänesselja lasteaia muusikaõpetajal Nelli Vadamil täitus tänavu lasteaias töötamisest 34 aastat. Nelli on oluliselt kaasa aidanud Jänesselja lasteaia eripära – rahvakultuuri tundmaõppimise – arendamisele. Ta  on olnud lasteaia laulu- ja tantsupeo traditsiooni loomise toetaja. Nelli juhib Pärnumaa lasteaedade muusikaõpetajate ainesektsiooni tööd ja on läbi viinud maakonna ja linna muusikaõpetajatele õppepäevi. Oma kasvandikega on Nelli osalenud laulupäevadel, konkurssidel jm üritustel. Laste kohanemisel lasteaiaga on juba 13 aastat olnud suureks abiks Nelli juhendatav koduste laste laulu- ja mänguring. Alates 2009. aastast on Nelli läbi viinud lasteaialaste loovusringi.
 
Tori valla 2019. aasta ettevõte on osaühing Fennobed, mis toodab Sauga alevikus voodeid, madratseid, kattemadratseid jms.