Tulika tee 1 , Tulika tee 12 ning Meelespea tee 2 kinnistu detailplaneering

4.11.22

Tori Vallavolikogu 20. oktoobri 2022 otsusega nr 110 algatati Tori vallas Eametsa külas Tulika tee 1, Tulika tee 12 ning Meelespea tee 2 detailplaneeringu koostamine ja jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Algatamise otsus

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang (KSH)

Keskkonnaameti arvamus detailplaneeringu (DP) algatamisele ja keskkonnamõju hindamise (KSH) mittealgatamisele

Rahandusministeeriumi arvamus DP algatamisele ja KSH mittealgatamisele