Tori valla vapimärgi omanikud

4.04.19

1. Volikogu otsus 17.12.2003 nr 56

Hans Kavak

Eluaegne Tori loomaarst.

 

2. Volikogu otsus 17.11.2004 nr 60

Lille-Õie Joosepson

Elutöö eest Tori ämmaemandana, doonorluse eestvedajana, spordi-, kultuuritegelasena.

 

3. Volikogu otsus 17.11.2004 nr 60

Paul Vares

Tori kultuuriväärtuste alalhoidja, teemeister.

 

4. Volikogu otsus 17.11.2004 nr 60

Helju Tombak

Kauaaegne Tori valla õpetaja, koduloouurija.

 

5. Volikogu otsus 16.11.2005 nr 79

Jaan Vija

Kauaaegne majandijuht, aktiivne ühiskonna- ja kultuuritegelane.

 

6. Volikogu otsus 16.11.2005 nr 79

Laine Haas

Kauaaegne koolijuht ja õpetaja, kultuuritöö eestvedaja.

 

7. Volikogu otsus 28.11.2006 nr 61

Mari Andrekson

Isikulugude ja -laulude looja, valla ajalehe kaastööline, aktiivne ühiskondliku elu tegelane.

 

8. Volikogu otsus 28.11.2006 nr 61

Udo Miller

Kauaaegne majandijuht, teenekas põllumees, aktiivne ühiskondliku elu tegelane.

 

9. Volikogu otsus 28.11.2006 nr 61

Aime Tarn

Kauaaegne pedagoog.

 

10. Volikogu otsus 28.11.2007 nr 48

Viiu Juurikas

Kauaaegne raamatukogutöötaja.

 

11. Volikogu otsus 28.11.2007 nr 48

Meida Raud

Kauaaegne pedagoog.

 

12. Volikogu otsus 28.11.2007 nr 48

Harry Soosalu

Kauaaegne kodulooliste materjalide koguja ja süstematiseerija.

 

13. Volikogu otsus 19.11.2008 nr 56

Jüri Kask

Tori kiriku Taastajate ühenduse juhatuse esimees, Tori Püha Jüri koguduse juhatuse esimees.

 

14. Volikogu otsus 30.11.2009 nr 61

Alli Põrk

Rahvakultuuri edendaja, Tori segarahvatantsurühma juhendaja.

 

15. Volikogu otsus 17.11.2010 nr 91

Madis Padar

OÜ Piistaoja Katsetalu juht, teenekas põllumees, aktiivne ühiskondliku elu tegelane.

 

16. Volikogu otsus 16.11.2011 nr 50

Jüri Puust

Tori vallavanem aastatel 1989-2002.

 

17. Volikogu otsus 16.11.2011 nr 50

Enda Link

Tori vallavanem aastatel 2002-2009.

 

18. Volikogu otsus 16.11.2011 nr 50

Harald Nugiseks

Tori Kiriku Taastajate ühenduse liige.

 

19. Volikogu otsus 21.11.2012 nr 63

Erika Tominga

Tori kiriku vabatahtlik, kauaaegne kalmistuvaht.

 

20. Volikogu otsus 13.11.2013 nr 31

Mart Ruumet

Tubli ettevõtja, hea koostööpartner, valla traditsioonide algataja.

 

21. Volikogu otsus 19.11.2014 nr 31

Pille Usin

Tori Põhikooli direktor, aktiivne ühiskondliku elu tegelane.

 

22. Volikogu otsus 18.11.2015 nr 45

Aadu Must

Tartu Ülikooli õppejõud – ajaloolane ja arhiivinduse professor, aktiivne ühiskondliku elu tegelane.

 

23. Volikogu otsus 09.11.2016 nr 49

Mait Laas

Tori kihelkonna kultuurilooliste raamatute vahendaja, koostaja ning kujundaja.

 

24. Volikogu otsus 12.10.2017 nr 26

Ahti Kukk

Edukas põllumajandusettevõtja ja kauaaegne volikogu esimees.

 

25. Volikogu otsus 12.10.2017 nr 26

Kalev Kiisk

Kauaaegne volikogu esimees. Aktiivse ühiskondliku elu tegelasena märkimisväärselt panustanud Tori valla arengusse.

 

 

 

 

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS