Tori valla huvihariduse ja -tegevuse taotlus

Ühe noore (vanus 7-26 a) kohta on võimalik toetust taotleda kuni 300 eurot aastas. Taotluste arv ei ole piiratud. Toetusi rahastatakse valla eelarvest selleks eraldatud vahendite olemasolul.
Toetust saab taotleda:
  • huvitegevuses osalemiseks vajalike vahendite soetamiseks,
  • osalemiseks huvitegevusalastes projektides,
  • laagrites, võistlustel, konkurssidel, festivalidel, õpilasvahetuse programmides;
  • transpordiks, et osaleda üleriigilistel või rahvusvahelistel laagrites, võistlustel, konkurssidel, festivalidel ja sarnastel huvitegevusega seotud üritustel.
Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele taotluse 15. veebruariks, 15. maiks või 15. oktoobriks. Taotlusele lisatakse tõendid osalemise kohta ning kuludokumendid.
Taotluse võib esitada ka juba toimunud huvitegevuse toetamiseks. Sellisel juhul tuleb taotlusele lisada tõend osalemise kohta ning kuludokumendid.

 

Tori valla huvihariduse ja -tegevuse taotlus. Taotle iseteeninduses, taotlusvorm docpdf

 

Doc- või pdf-failide puhul saata digiallkirjastatud taotlus tori@torivald.ee.

 

 

Info telefonil 515 4337 või erika.nomm@torivald.ee.