29.10.18

Sauga aleviku, Tammiste, Eametsa, Kilksama, Nurme, Kiisa ja Vainu küla elanikud!

Kutsume teid infopäevale:

5. novembril kell 18 Sauga Avatud Noortekeskuses

6. novembril kell 18 Tammiste lasteaias

Räägime:

  • Küsitluse protsessi kirjeldus
  • Mõjude analüüsi lühikokkuvõte
  • Pärnuga liitumise esialgsed tingimused
  • Kõik elanike küsimused ja vastused

Tulge osalema!

 

Lisainfo teavituse ja infopäevade kohta:

Katariina Vaabel, 58666327, katariina.vaabel@torivald.ee

Toimetaja: KATARIINA VAABEL
29.10.18

Sauga aleviku, Tammiste, Eametsa, Kilksama, Nurme, Kiisa ja Vainu küla elanikud!

Peagi on käes aeg, mil saate avaldada oma arvamust halduspiiri võimaliku muutmise osas - kas loetletud külad arvatakse Pärnu linna koosseisu või mitte. Külade elanike arvamus on üheks otsuse langetamise asjaoluks, mille põhjal teevad lõpliku otsuse Tori valla ja Pärnu linna volikogud.

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatakse nii elektrooniline küsitlus kui ka küsitlus vastavates hääletuspunktides.

Oma hääle saavad anda rahvastikuregistri andmetel Tori valda sisse kirjutatud vähemalt 16-aastased elanikud. Arvamust saab avaldada vaid selle küla kohta, kuhu olete sisse kirjutatud.

Elektrooniline küsitlus

Toimub veebikeskkonnas VOLIS, sinna pääseb küsitluse toimumise ajal Tori valla kodulehelt www.torivald.ee.  Elektrooniline küsitlus on avatud ajavahemikul 19. november kell 00.01 kuni 21. november kell 23.59. Soovi korral saab küsitluses osaleja oma häält ühe korra muuta kuni küsitluse lõppemiseni ning kehtima jääb viimasena antud hääl. Elektroonilisel hääletusel osalemiseks peab isikul olema kehtiv ID-kaart.

Küsitluspunktides läbiviidav küsitlus

Toimub Sauga teenuskeskuses (endises Sauga vallamajas) ja Tammiste lasteaias 25. novembril kell 10.00-18.00

SAUGA TEENUSKESKUSES saavad hääletada Sauga aleviku, Eametsa, Kilksama ja Nurme külade elanikud.

TAMMISTE LASTEAIAS saavad hääletada Tammiste, Kiisa ja Vainu külade elanikud. Küsitluspunktis arvamuse andmiseks peab hääletajal olema kaasas kehtiv isikut tõendav dokument.

Kui küsitlusel osaleja on oma arvamuse andnud nii elektrooniliselt kui ka küsitluspunktis, tühistatakse elektrooniliselt antud arvamus ja loetakse kehtivaks küsitluspunktis antud arvamus.

Lisainfo küsitluse protsessi kohta:

Siiri Jõerand, 58843905, siiri.joerand@torivald.ee

Toimetaja: KATARIINA VAABEL
26.10.18

Elanike arvamuse väljaselgitamise kord on leitav Riigiteatajast, aadressil:

https://www.riigiteataja.ee/akt/428092018059 

Toimetaja: KATARIINA VAABEL

Tori valla halduspiiri muutmise analüüs

23.10.18

Tori vallavalitsuse poolt tellitud Tori valla halduspiiri muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs, mille koostas OÜ Cumulus Consulting on leitav SIIT.

Analüüs telliti eesmärgiga anda avalikkusele, sh eelkõige Pärnu linnaäärsete asulate elanikele, selge ja erapooletu ülevaade võimalikest mõjudest kui antud asustusüksused peaksid liituma Pärnu linnaga. Võrdlusena on välja toodud ka mõjud kui jäädakse Tori valla koosseisu.

 

Toimetaja: KATARIINA VAABEL