Tori valla arengukava 2018-2030 muutmise ja eelarvestrateegia 2020-2023 avalik arutelu

8.11.19

Tori Vallavolikogu on oma otsusega nr 191 17.10.2019 heaks kiitnud Tori valla arengukava 2018-2030 muudatused ja suunanud arengukava avalikustamisele. Tori valla eelarvestrateegia 2020-2023 on läbinud volikogus esimese lugemise. Ettepanekuid arengukava muutmise ja eelarvestrateegia kohta sai esitada kuni 07.11.2019.

Tori valla arengukava 2018-2030 ja eelarvestrateegia 2020-2023 avalik arutelu toimub 12.11.2019 kell 18.00 Sindi Seltsimajas.

 

Tori valla arengukava 2018-2030

Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023

Investeeringute tegevuskava 2020-2023

 

Tori valla arengukava ja eelarvestrateegia läbivaatamine ja muutmine

Tori Vallavolikogu on 21.03.2019 oma otsusega nr 157 algatanud Tori valla arengukava 2018-2030 ja eelarvestrateegia 2019-2022 läbivaatamise ning muutmise.

Tori valla põhimääruse paragrahv 60 lõike 6 kohaselt vaatab vallavalitsus arengukava ja eelarvestrateegia vähemalt kord aastas üle ning tulenevalt hetkeolukorra analüüsist esitab volikogule arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekud.

Vallavalitsus ootab arengukava muudatusettepanekuid. Ettepanekud saab esitada vallavalitsuse üldmeilile tori@torivald.ee .

Maakondlikud arengudokumendid