Tori valla arengukava ja eelarvestrateegia läbivaatamine ja muutmine

Tori Vallavolikogu on 21.03.2019 oma otsusega nr 157 algatanud Tori valla arengukava 2018-2030 ja eelarvestrateegia 2019-2022 läbivaatamise ning muutmise.

Tori valla põhimääruse paragrahv 60 lõike 6 kohaselt vaatab vallavalitsus arengukava ja eelarvestrateegia vähemalt kord aastas üle ning tulenevalt hetkeolukorra analüüsist esitab volikogule arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekud.

Vallavalitsus ootab arengukava muudatusettepanekuid. Ettepanekud saab esitada vallavalitsuse üldmeilile tori@torivald.ee .