Tori silla ehitus

26.02.21

Tori silla ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste KMH  aruande avalikust arutelust 

Transpordiamet teatab, et Tori silla KMH aruande avalik arutelu toimub 02.03.2021 algusega kell 17.30 ainult ülekandena veebikeskkonnas Zoom https://zoom.us/j/91757360941?pwd=Q3ZicVFBc3MxL2wwbmxGK2hhcE1MZz09
Meeting ID: 917 5736 0941
Passcode: 945740

Arutelu Tori rahvamajas, ei toimu, sest tulenevalt Vabariigi Valitsuse korraldusest on koroonaviiruse leviku pidurdamiseks ning nakatumiste vähendamiseks alates 01.03.2021 avalikud üritused siseruumides keelatud.

 

Avalik arutelu salvestatakse ning salvestist on võimalik järele vaadata 7 päeva jooksul pärast arutelu toimumist Transpordiameti kodulehel www.transpordiamet.ee (rubriik „Maanteed, veeteed, õhuruum" → „Keskkonnamõju" → „Keskkonnamõju hindamise teated") ning Tori valla raamatukogudes (informatsioon lahtiolekuaegade ja aadresside kohta on leitav Tori valla raamatukogu kodulehel - https://torivallaraamatukogu.ee/ ). Sama perioodi vältel on võimalik esitada täiendavaid kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid eelpool toodud aadressidele.

 

Transpordiamet
Tallinn, Harjumaa, Valge 4
Telefon: 6201200
E-post: info@transpordiamet.ee

 

Tori silla ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu

Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane) otsustajana teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 21 alusel riigi tugimaantee nr 59 Pärnu - Tori km 20,800 asuva Tori silla ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Projekti eesmärgiks on tugimaantee nr 59 Pärnu-Tori km 20,800 asuva amortiseerunud Tori silla lammutamine ning uue, võimalusel optimeeritud sillaavade arvuga silla ehitamine. KMH on algatatud maanteeameti keskkonnatalituse juhataja 26.08.2019 otsusega nr 15-7/19/285.

Kavandatava tegevuse arendaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks on transpordiameti maanteehoiuteenistuse lääne teehoiu osakonna sillainsener Ervin Hein (e-post: Ervin.Hein@transpordiamet.ee, tel 5347 0008).

Otsustaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks on transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse keskkonnatalituse peaspetsialist Kristi Olt (e-post: Kristi.Olt@transpordiamet.ee, tel 520 8169).

Keskkonnamõju hindaja on OÜ Hendrikson & Ko (juhtekspert Juhan Ruut, kontaktisik Kadri Auväärt, aadress: Raekoja plats 8, 51004 Tartu, kadri@hendrikson.ee, tel 5669 0581).

KMH aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 28.01.2021-26.02.2021 Transpordiameti kodulehel.

Avaliku väljapaneku ajal saab KMH programmi kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid KMH eksperdile (OÜ Hendrikson & Ko, kadri@hendrikson.ee) ning arendajale/otsustajale (Transpordiamet, e-post: info@transpordiamet.ee).

KMH aruande avalik arutelu ja ehitusprojekti tutvustus toimub 2. märtsil 2021 algusega kell 17.30 Tori rahvamajas (Võlli tee 4, Tori alevik) ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas Zoom https://zoom.us/j/91757360941?pwd=Q3ZicVFBc3MxL2wwbmxGK2hhcE1MZz09
Meeting ID: 917 5736 0941
Passcode: 945740

Seoses COVID-19 levikuga ning vastavalt siseriiklikult kehtestatud piirangutele, palume Tori rahvamajas toimuvale avalikule arutelule kohapeale tulemiseks eelregistreeruda e-posti aadressil hendrikson@hendrikson.ee, kust saadetakse registreerumise link, või telefonil 5669 0581. Ohutuse tagamiseks rakendame 50% ruumi täituvust (u 60 inimest), liikumisel 2+2 nõuet ning maskikandmise kohustust. Võimalusel palume aruteluga ühineda veebi vahendusel! Juhul, kui olukord muutub ning avalikud kogunemised siseruumides keelatakse, toimub arutelu ainult veebikeskkonnas Zoom e-aruteluna.

Avalik arutelu salvestatakse ning salvestist on võimalik järele vaadata seitsme päeva jooksul pärast arutelu toimumist Transpordiameti kodulehel ning Tori valla raamatukogudes (informatsioon lahtiolekuaegade ja aadresside kohta on leitav Tori Valla Raamatukogu kodulehel). Sama perioodi vältel on võimalik esitada täiendavaid kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid eelpool toodud aadressidele.

Transpordiamet
Tallinn, Harjumaa, Valge 4
Telefon: 620 1200
E-post: info@transpordiamet.ee