Jäätmemajandus Tori piirkonnas

Alates 01.10.2018 jätkab korraldatud jäätmeveo raames olmejäätmete teenuse osutamist Tori piirkonnas Ragn-Sells AS. Täpsem info siit

Hinnakiri

Tori valla jäätmehoolduseeskiri

Blanketid:

  • Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kirjalik kinnitus docpdf
  • Leping ühise jäätmekonteineri kasutamiseks docpdf
  • Taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks docpdf, taotle iseteeninduses

Küsimuste korral palume pöörduda:

 

Pakendikonteinerite asukohad Tori piirkonnnas
Jõesuu küla, Orava tee 15 ja 36 vahel
Jõesuu küla, Keskuse tee
Jõesuu küla, Limbo:
Kuiaru küla, Jüri katastriüksus
Piistaoja küla, Katsejaama tee

Rätsepa küla, Vanatoa tee

Selja, Rakvere mnt 15 (Selja A ja O kauplus)
Taali küla, Saare tee
Taali küla, Sanksu tee
Tohera küla, Kõrgekalda
Tori alevik, Pärnu mnt
Tori alevik, lasteaia juures, Pärnu mnt 21

Tori alevik, Selja mnt 2

 
 Pakendikotiteenus eramajadele Tori alevikus: info Ragn-Sellsi kodulehelt.