Jäätmemajandus Tori piirkonnas

Alates 01.10.2018 jätkab korraldatud jäätmeveo raames olmejäätmete teenuse osutamist Tori piirkonnas Ragn-Sells AS. Täpsem info siit

Hinnakiri

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni keskkonnaspetsialist Janne Soosalult tel 525 3929 või janne.soosalu@torivald.ee ja Ragn-Sells AS-i klienditelefonilt 606 0439, e-posti teel info@ragnsells.ee  või kodulehelt https://www.ragnsells.ee/klienditugi/korraldatud-jaatmevedu.

 

Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021

Tori valla jäätmehoolduseeskiri

  • Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kirjalik kinnitus docpdf
  • Leping ühise jäätmekonteineri kasutamiseks docpdf
  • Taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks docpdf

NB! Kuni pole kehtestatud ühtset jäätmehoolduseeskirja, kehtivad senised eeskirjad ja blanketid.

 

Pakendikonteinerite asukohad Tori piirkonnnas
Jõesuu küla, Orava tee 15 ja 36 vahel
Jõesuu küla, Keskuse tee
Jõesuu küla, Limbo:
Kuiaru küla, Jüri katastriüksus
Piistaoja küla, Katsejaama tee

Rätsepa küla, Vanatoa tee

Selja, Rakvere mnt 15 (Selja A ja O kauplus)
Taali küla, Saare tee
Taali küla, Sanksu tee
Tohera küla, Kõrgekalda
Tori alevik, Pärnu mnt
Tori alevik, lasteaia juures, Pärnu mnt 21

Tori alevik, Selja mnt 2

 
 Pakendikotiteenus eramajadele Tori alevikus: info Ragn-Sellsi kodulehelt.