Jäätmemajandus Tori piirkonnas

Alates 01.10.2018 jätkab korraldatud jäätmeveo raames olmejäätmete teenuse osutamist Tori piirkonnas Ragn-Sells AS. Täpsem info siit

Hinnakiri

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni keskkonnaspetsialist Janne Soosalult tel 525 3929 või janne.soosalu@torivald.ee ja Ragn-Sells AS-i klienditelefonilt 606 0439, e-posti teel info@ragnsells.ee  või kodulehelt https://www.ragnsells.ee/klienditugi/korraldatud-jaatmevedu.

 

 

Tori, Tahkuranna, Surju ja Paikuse valla ning Sindi linna ühine jäätmekava aastateks 2016-2021

Tori valla jäätmehoolduseeskiri

  • Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja kirjalik kinnitus docpdf
  • Leping ühise jäätmekonteineri kasutamiseks docpdf
  • Taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks docpdf

NB! Kuni pole kehtestatud ühtset jäätmehoolduseeskirja, kehtivad senised eeskirjad ja blanketid.