Tori Muuseum

25.09.19

Fotol: Tori Muuseum

Muusem on avatud esmaspäevast reedeni 08.30 – 16.30.

 

Ajalugu
 
Tori Muuseum oli esimene kihelkonnamuuseum Eestis, asutatud 10. mail 1934. a Tori Muuseumiühingu poolt.
Ühingu eesotsas oli August Pulst – sündinud Tori kihelkonnas, maalikunstnik, vanavarakoguja, kodu – uurija. Asutanud peale Tori Muuseumi veel mitmeid muuseume Eestis.
 
Esimene ese Tori muuseumis oli õllekann.
II maailmasõja ajal muuseum likvideeriti ja varad anti üle Pärnu Muuseumile.
Muuseum taasavati Eesti Põllumajandusmuuseumi Tori filiaalina 29. dets 1989 ja sai nimeks Tori Hobusekasvanduse Muuseum. Asukohaks sai 1738. a ehitatud mõisavalitseja maja.
Aastal 1997 anti eesti Põllumajandusmuuseumi Tori filiaali varad tasuta üle
Tori Vallavalitsusele muuseumi asutamiseks. Nimeks sai Tori Muuseum.
 

Tänapäev

Tori Muuseum kogub Tori ajalugu ja tänapäeva kajastavat informatsiooni ning esemelist materjali, töötleb, süstematiseerib ning säilitab kogutud materjali. Korraldab ringkäike, näitusi, muuseumitunde, koduloopäevi ja muid üritusi muuseumi fondi kuuluvate varade eksponeerimiseks. Võimaldab õpilastel ja teistel asjahuvilistel kasutada muuseumikogu kodulooliste uurimistööde tegemiseks.

Muuseum asub kahes hoones. Muuseumi töötaja tööruumid asuvad rahvamajas.

Eksponaadid asuvad unikaalses 1814. aastal ehitatud ümarpalgist seinte ja laastukatusega mõisa viljaaidas.