Tori kalmistu

Tori vald kasutab kalmistutarkvara HAUDI

Portaalist leiate kalmistu kohta andmed ja e-teenused, mida kalmistu on pidanud vajalikuks Teile avada. Kalmistult saate otsida informatsiooni Teid huvitava kalmulise kohta. Tulevikus saab olema kalmistukaart, kus saate leida Teid huvitava hauaplatsi. Võite täita ankeedi, kui Teil on õigus saada platsi kasutajaks Tori kalmistul.

Tulevikus on platsi kasutajaks registreerinud inimestel võimalus kasutada kalmistul paljusid e-teenuseid, kasutades ID-kaardiga sisselogimist. Oma hauaplatsil saab anda volitust matmiseks, panna üles infot oma kalmuliste kohta, parandada andmeid, teostada platsi kasutaja vahetuse, loobuda platsist jne.

Kontaktisik:

Tori kalmistu kalmistuvaht: Riho Raiesmaa tel 5191 9838.

 

Fotol: Tori kalmistu

Tori kalmistu asub Pärnumaal Tori vallas, Tori kiriku lähedal. Üldpindala on 4,05 ha.
Kalmistu koosneb kahest osast – luterlaste ja õigeusuliste kalmistutest. Luterlaste kalmistu osa rajati 1854. a. , õigeusu kalmistu osa IXX saj. 70-ndatel aastatel. Kalmistu välispiirdeks on maakivikuhjatis, kõrgusega valdavalt 0,4-0,6 m. Kalmistu väravaehitis on tellistest neljapostiline ja moodustatud kahes tasapinnas ning suletavad sepisvõredega. Kalmistul on krohvitud ja värvitud kivikabel ning  betoonist välikantsel. Kalmistul asub Vabadussõjas langenud torilaste mälestussammas, mis valmistati kujur Starkop´i poolt 1923. a.