Are vald 2015

13.04.18

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 2, siseministri 20.02.2015 käskkirja nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokument" ja Are valla hajaasustuse programmi taotluste hindamise komisjoni ettepanekud otsustas Are Vallavalitsus rahuldada järgmised taotlused summas 39357,18 eurot:

1. Hardo Mitt poolt esitatud taotlus nimetusega „Sillaotsa talu veevarustuse rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1598,00 eurot, toetuse suurus 3195,00 (kolm tuhat ükssada üheksakümmend viis) eurot;

2. Raivo Reinsalu poolt esitatud taotlus nimetusega „Küti kanalisatsioonisüsteemi rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1040,00 eurot, toetuse suurus 2080,00 (kaks tuhat kaheksakümmend) eurot;

3. Aive Rehtla poolt esitatud taotlus nimetusega „Tölbi-Sandre talu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 2380,00 eurot, toetuse suurus 4760,00 (neli tuhat seitsesada kuuskümmend) eurot;

4. Jaan Selling poolt esitatud taotlus nimetusega „Oti talu vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 2252,00 eurot, toetuse suurus 4504,00 (neli tuhat viissada neli) eurot;

5. Jaan-Hardi Prints poolt esitatud taotlus nimetusega „Murru talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 995,00 eurot, toetuse suurus 1993,00 (üks tuhat üheksasada üheksakümmend kolm) eurot;

6. Janek Kõnnussaar poolt esitatud taotlus nimetusega „Männi-Mäe talu juurdepääsutee rekonstrueerimine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 2984,00 eurot, toetuse suurus 5968,00 (viis tuhat üheksasada kuuskümmend kaheksa) eurot;

7. Lydia Rea poolt esitatud taotlus nimetusega „Rehe talu kanalisatsiooni rajamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 680,00 eurot, toetuse suurus 1360,00 (üks tuhat kolmsada kuuskümmend) eurot;

8. Ivar Tali poolt esitatud taotlus nimetusega „Jõekalda talu kanalisatsioonisüsteemi ehitamine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 956,00 eurot, toetuse suurus 1912,00 (üks tuhat üheksasada kaksteist) eurot;

9. Andres Närep poolt esitatud taotlus nimetusega „Mätta, Võlla küla, Are vald juurdepääsutee remont", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 3050,00 eurot, toetuse suurus 6090,77 (kuus tuhat üheksakümmend eurot ja 77 senti) eurot;

10. Rauno Käsper poolt esitatud taotlus nimetusega „Ritsika tn 10 veefiltri paigaldus", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 631,21 eurot, toetuse suurus 1262,41 (üks tuhat kakssada kuuskümmend kaks eurot ja 41 senti) eurot;

11. Anti Tölp poolt esitatud taotlus nimetusega „Uru talu kanalisatsiooni rekonstrueerimine", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1212,00 eurot, toetuse suurus 2424,00 (kaks tuhat nelisada kakskümmend neli) eurot;

12. Pille Avamets poolt esitatud taotlus nimetusega „Indreku talu veesüsteemi ehitus", mille oma- ja kaasfinantseeringu suurus on kokku 1904,00 eurot, toetuse suurus 3808,00 (kolm tuhat kaheksasada kaheksa) eurot.

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS

Tori vald 2015

13.04.18

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI  2015 AASTA  TAOTLUSVOORU TAOTLUSTE RAHULDAMINE TORI VALLAS

1 Toetuse saaja nimi: Anne Lõo
  Projekti nimetus: Pärnu maakond, Tori vald, Kuiaru küla, Lepiku talu puurkaevu rajamine
  Projekti kogumaksumus: 4200
  s.h. Toetus 2800,14
  Projekti eesmärgid ja tegevused: Puurkaevu rajamine, veesüsteemide paigaldamine
  Projekti ajaline kestus: 01.12.2015 - 01.02.2017
2 Toetuse saaja nimi: Karmo Haas
  Projekti nimetus: Pärnumaal, Tori vallas, Jõesuu külas, Tuka talu veevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi rajamine
  Projekti kogumaksumus: 9648
  s.h. Toetus 6432,32
  Projekti eesmärgid ja tegevused: Puurkaevu rajamine, veesüsteemide paigaldamine, kanalisatsiooni rajamine
  Projekti ajaline kestus: 01.12.2015 - 01.02.2017
3 Toetuse saaja nimi: Erki Orlovski
  Projekti nimetus: Pärnu maakond, Tori vald, Tori alevik, Selja mnt 12,  puurkaevu  ja veesüsteemide rajamine
  Projekti kogumaksumus: 4380
  s.h. Toetus 2920,15
  Projekti eesmärgid ja tegevused: Puurkaevu rajamine, veesüsteemide paigaldamine
  Projekti ajaline kestus: 01.12.2015 - 01.02.2017
4 Toetuse saaja nimi: Meelis Ansi
  Projekti nimetus: Pärnu maakond, Tori vald, Tori alevik, Tõngi tee vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus  
  Projekti kogumaksumus: 5670
  s.h. Toetus 3780,19
  Projekti eesmärgid ja tegevused: Puurkaevu rajamine, veesüsteemide paigaldamine, kanalisatsioonisüsteemide rajamine
  Projekti ajaline kestus: 01.12.2015 - 01.02.2017
5 Toetuse saaja nimi: Kaido Koidumets
  Projekti nimetus: Pärnu maakond, Tori vald, Muti küla, Koidumetsa veepuhastusseadme soetamine ja paigaldamine
  Projekti kogumaksumus: 1197
  s.h. Toetus 798,04
  Projekti eesmärgid ja tegevused: Veekvaliteedi tagamine, filtri paigaldus
  Projekti ajaline kestus: 01.12.2015 - 01.02.2017
6 Toetuse saaja nimi: Jaan Tiitus
  Projekti nimetus: Pärnu maakond, Tori vald, Taali küla, Vahtramäe puurkaevu rajamine
  Projekti kogumaksumus: 3996
  s.h. Toetus 2664,13
  Projekti eesmärgid ja tegevused: Puurkaevu rajamine, veesüsteemide paigaldamine
  Projekti ajaline kestus: 01.12.2015 - 01.02.2017
7 Toetuse saaja nimi: Toomas Parm
  Projekti nimetus: Pärnu maakond, Tori vald, Võlli küla, Pärna juurdepääsutee ja veesüsteemide rajamine
  Projekti kogumaksumus: 11340
  s.h. Toetus 6500
  Projekti eesmärgid ja tegevused: Puurkaevu rajamine, veesüsteemide paigaldamine, juurdepääsu tee rajamine
  Projekti ajaline kestus: 01.12.2015 - 01.02.2017
8 Toetuse saaja nimi: Anne-Ly Algo
  Projekti nimetus: Pärnu maakond, Tori vald, Taali küla, Panga puurkaevu ja kanalisatsiooni rajamine 
  Projekti kogumaksumus: 6060
  s.h. Toetus 4040,2
  Projekti eesmärgid ja tegevused: Puurkaevu rajamine, veesüsteemide paigaldamine, kanalisatsiooni rajamine
  Projekti ajaline kestus: 01.12.2015 - 01.02.2017
9 Toetuse saaja nimi: Marek Jürgens
  Projekti nimetus: Pärnu maakond, Tori vald, Rätsepa küla Talve juurdepääsutee ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus
  Projekti kogumaksumus: 8874
  s.h. Toetus 5916,3
  Projekti eesmärgid ja tegevused: Kanalisatsiooni ja juurdepääsutee rajamine
  Projekti ajaline kestus: 01.12.2015 - 01.02.2017
10 Toetuse saaja nimi: Raivo Mätlik
  Projekti nimetus: Pärnu maakond, Tori vald, Taali küla Sooviku kanalisatsioonisüsteemide rajamine
  Projekti kogumaksumus: 2676
  s.h. Toetus 1784,09
  Projekti eesmärgid ja tegevused: Kanalisatsiooni rajamine
  Projekti ajaline kestus: 01.12.2015 - 01.02.2017
11 Toetuse saaja nimi: Mihkel Hansen
  Projekti nimetus: Pärnu maakond, Tori vald, Riisa küla Kangrupargi juurdepääsutee rajamine
  Projekti kogumaksumus: 13697,86
  s.h. Toetus 6500
  Projekti eesmärgid ja tegevused: Juurdepääsutee rajamine
  Projekti ajaline kestus: 01.12.2015 - 01.02.2017
12 Toetuse saaja nimi: Kadi Kask
  Projekti nimetus: Pärnu mk, Tori v, Oore k, Vainu puurkaevu - ja veesüsteemide rajamine
  Projekti kogumaksumus: 6234
  s.h. Toetus 4156,21
  Projekti eesmärgid ja tegevused: Puurkaevu rajamine, veesüsteemide paigaldamine
  Projekti ajaline kestus: 01.12.2015 - 01.02.2017
13 Toetuse saaja nimi: Heitti Sosi
  Projekti nimetus: Pärnu maakond Tori vald Rätsepa küla Ritsu veepuhastusseadmete vahetamine
  Projekti kogumaksumus: 1150
  s.h. Toetus 766.70 
  Projekti eesmärgid ja tegevused: Vee kvaliteedi tagamine, puhastusseadmete paigaldamine
  Projekti ajaline kestus: 01.12.2015 - 01.02.2017

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS