« Tagasi

Tori Vallavolikogu istung

Alguskuupäev: 14.10.21
Kestus 15:00 – 17:00
Tüüp: Koosolek
Asukoht: Are huvikeskus, Pärivere tee 17, Are alevik, Tori vald, Pärnumaa
  + Lisa minu kalendrisse

Tori Vallavolikogu istung toimub 14. oktoobril kell 15.00 Are huvikeskuses.

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris

Volikogu istungi päevakorra projekt:

 1. Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

 1. Otsuse „Tori valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2022-2025 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

Kaasettekandjad Osaühing Target One juhtivpartner Margus Zuravljov, arendusnõunik Kaire Ilus ja finantsjuht Gülli Kaunissaar

 1. Otsuse „Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Pärnu mnt 62a-25)“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja haldusjuht Maie Põder

 1. Otsuse „Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Pärnu mnt 62a -34)“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja haldusjuht Maie Põder

 1. Otsuse „Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Pärnu mnt 62b -34)“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja haldusjuht Maie Põder

 1. Määruse „Tori Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 25 "Vallavara valitsemise kord" muutmine“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja haldusjuht Maie Põder

 1. Otsuse „Tori Vallavolikogu 19.09.2019 otsuse nr 188 "Vallavara võõrandamise viisi ja hinna määramine" kehtetuks tunnistamine“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja haldusjuht Maie Põder

 1. Otsuse „Arvamuse andmine Eametsa uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

 1. Otsuse „Arvamuse andmine Nurme Turvas tootmisala keskkonnaloa nr KMIN-009 muutmise taotluse kohta“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

 1. Otsuse „Nurme külas Kukerpuu tee 1 ja Kukerpuu tee 2 kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kukerpuu tee 2 kinnistu osas“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

 1. Otsuse „Maasika tn 4 kinnistu detailplaneeringu koostamiseks keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

 1. Otsuse „Maasika tn 4 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

 1. Otsuse „Supluse tn 6 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

 1. Otsuse „Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine (Biopuhasti, Allapanuhoidla ja Poeg 42)“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine (Jänesselja-Urge tee ja Jänesselja-Urge tee L1)“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Sundvalduse seadmine (Tervise tee)“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Sundvalduse seadmine (Metsroosi tee)“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Tori Vallavolikogu 26.08.2021 otsuse nr 368 "Sundvalduse seadmine" muutmine“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Tori Vallavolikogu 26.08.2021 otsuse nr 369 "Sundvalduse seadmine" muutmine“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Tori valla aukodaniku nimetuse andmine“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap

 1. Otsuse „Tori valla aasta tegija nimetuse andmine“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap