« Tagasi

Tori Vallavolikogu istung

Alguskuupäev: 20.05.21
Kestus 15:00 – 17:00
Tüüp: Koosolek
Asukoht: Are Huvikeskus, Pärivere tee 17, Are alevik, Tori vald, Pärnumaa
  + Lisa minu kalendrisse

Tori Vallavolikogu istung toimub 20. mail kell 15.00 Are huvikeskuses. 

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris.

Volikogu istungi päevakorra projekt:

 1. Määruse „Tori Vallavolikogu 20.02.2020 määruse nr 104 “Tori valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused“ muutmine“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

 1. Määruse „Noore õpetaja ja tugispetsialisti toetuse taotlemise tingimused ja kord“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

 1. Määruse „Rahvatervise seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

 1. Määruse „Are Avatud Noortekeskuse põhimäärus“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja Are Avatud Noortekeskuse juhataja-noorsootöötaja Pille Kuusik

 1. Määruse „Sindi Avatud Noortekeskuse põhimäärus“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja Sindi Avatud Noortekeskuse juhataja Angelika Sild

 1. Määruse „Sauga Avatud Noortekeskuse põhimäärus“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja Sauga Avatud Noortekeskuse juhataja Reelika Rüütli

 1. Määruse „Koduteenuse osutamise tingimused ja kord“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

 1. Otsuse „Arvamuse andmine Keskkonnaameti määruste kohta“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

 1. Otsuse „Tammiste külas Kellukese tee 3, 5 ja T1 katastriüksuste detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja üldplaneeringu spetsialist Sigrit Kasemets

 1. Otsuse „Sundvalduse seadmine (Kaldeni tänav)“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Sundvalduse seadmine (Pundu tee)“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Vara omandamine (Supluse tänav L3)“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Vara omandamine (Kuuse tänav L1)“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Vara omandamine ja otsustuskorras võõrandamine (Veski põik L1 ja Veski põik 4a)“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Pärnu mnt 62a)“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja haldusjuht Maie Põder

 1. Otsuse „Vallavara võõrandamine elektroonilisel enampakkumisel (Muraka tee 16)“ eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja haldusjuht Maie Põder

 1. Info

17.1 Vastus arupärimisele

17.2 Ettepanek Pärnu Päikese kooli rajamisel osalemiseks

17.3 Kodutute loomade varjupaiga ehitamise finantseerimine

Infopunktide ettekandja vallavanem Lauri Luur