« Tagasi

Tori Vallavolikogu istung

Alguskuupäev: 18.03.21
Kestus 15:00 – 17:00
Tüüp: Koosolek
Asukoht: Tori vald, Tori vald, Pärnumaa
  + Lisa minu kalendrisse

Tori Vallavolikogu istung toimub 18. märtsil kell 15.00 Are Huvikeskuses. 

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris
 
Volikogu istungi päevakorra projekt:
1. Määruse „Tori valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 kehtestamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas
2. Otsuse „Sundvalduse seadmine (Virula tn laiendus)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks,
Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas
3. Otsuse „Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega (Soobli tee 1)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas
4. Otsuse „Tori valla osalemine mittetulundusühingus Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson
5. Otsuse „Lasteaia ning lapsehoiu- ja eralasteaiateenuse kohatasu maksmisest vabastamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
Ettekandja abivallavanem Jana Malõh
6. Otsuse „Reiaru kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan
7. Otsuse „Vetevana ja Vetehaldja kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan
8. Otsuse „Pulli külas Koolimaja tee 11 ja Koolipargi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan
9. Otsuse „Põhja-Sakala valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kooskõlastamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan
10. Otsuse „Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Pärnu mnt 62a)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
Ettekandja ehitusjuht Enno Kõuts
11. Otsuse „Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Pärnu mnt 71-2)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks
Ettekandja ehitusjuht Enno Kõuts
12. Otsuse „Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" eelnõu
Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap