Volikogu kinnitas vallale uue sümboolika

18. aprillil 2019 toimus volikogu istung, kus volinikud valisid vallale uut sümboolikat. Valida oli kahe kavandi vahel ning uueks lipuks ja vapiks kinnitati Priit Herodese loodud kuldse-punase tooniga loodud sümboolika.  

Kahe viimaseni jõuti läbi pika teekonna ning uut sümboolikat otsiti veidi üle aasta.  Lõpuks jäid sõelale rahvahääletuselt enim hääli kogunud "Hoburaud" ning hiljuti valikusse lisandunud Priit Herodese loodud kavand. Kuigi uus kavand ei läbinud rahvahääletust, pidasid volinikud põhjendatuks see lisada volikogule valikusse.

Kinnitatud sümboolika heraldiline kirjeldus on autori sõnul järgmine: kuld-punasel pikuti lainelõikeliselt poolitatud kilbil punane-hõbedane ülalt avatud hobuseraud, mille otstes on vastavalt hõbedane ja punane käpprist. Kuldne värvus tähistab eluandvat valgust, ülimat tõde ja edu, on Pärnumaa ja Eesti vapivärv. Punane märgib vaprust, armastust, ka Püha Vaimu tegevust ning on (koos hõbedasega) Tori vallaga ühinenud Sindi linna vapivärv. Hõbedane on tarkuse, ustavuse ja hingepuhtuse tunnusvärv. Kilbi laineline jaotus tähistab jõge ning hobuseraud on muistsetest aegadest tuntud õnnemärk ning viitab Torile kuulsust toonud hobusekasvatusele.  Hõbedane ja punane on ka Püha Jüri tunnusvärvid ja koos ristidega sümboliseerivad Toris asuvat Eesti Sõjameeste Mälestuskirikut.

"Oleme õnnelikud, et vald on lõpuks leidnud endale sümboolika, kuldse-punase värvusega kavand on saanud rohkem toetust ja poolehoidu ka elanike poolt," ütleb vallavanem Lauri Luur ja lisab, et ühiste sümbolite leidmine aitab kaasa ka suure valla identiteedi ja ühtsustunde tekkimisele. Samuti saab vald nüüd ära vahetada ka viidad ja sildid valla piiridel.

Volikogu esimees Enn Kuslap arvab, et uus sümboolika on meeldejääv ja positiivne on, et kasutati värve kõigist neljast ühinenud piirkonnast. "Uues kavandis on ka rohkem väge ja iseloomu," lisab ta.

 

Volikogu valib uue sümboolika

Aasta tagasi moodustas Tori Vallavalitsus komisjoni, leidmaks vallale uut sümboolikat. Nüüd, 18. aprillil 2019 toimub volikogu istung, kus volinikud valivad kahe kavandi vahel, millest üks saab valla uueks sümboolikaks ning see on suur samm edasi ühise identiteedi loomisele ja tekkimisele.

Kahe viimase kavandini oleme jõudnud läbi mitme erineva etapi. Esmalt toimus ideekonkurss, leidmaks inimeste jaoks enim valda kõnetanud sümboleid. Seejärel küsiti ideekonkursilt laekunud kavanditele arvamust kohaliku omavalitsuse üksuste lippude ja vappide kavandite heraldikanõuetele vastavuse hindamise ekspertkomisjonilt.

Kuigi lõpliku otsuse sümboolika osas teeb volikogu, toodi 3-8. märtsini elanike ette kolm kavandit, et selgitada välja, milline on rahva eelistus. Hääletusel osalemise aktiivsus oli väga madal - vaid 1,07%  elanikest rääkis kaasa sümboolika valimisel. Kõige enam eelistati elanike poolt kavandit "Hoburaud", mis sümboliseerib soiseid alasid, valda läbivat Pärnu jõge ja veekogusid, Tori hobusekasvandust, õnne ja edu, nelja liitunud omavalitsust ning kuldseid viljapõlde ja päikest, metsi, samuti loodus- ja jahiturismi.

Teine, mis lisaks "Hoburauale" volinike valikusse viimasel hetkel lisandus, on Priit Herodese saadetud kavand, mis kahjuks ei jõudnud rahvahääletusele. "Kuna mul on Tori valla ja inimestega õige mitmeid seoseid, suhtun teie sümbolite otsingutesse erilise huvi ja ajuti ka murega. Heraldiku ja muinsuskaitsjana pean rõhutama, et vapinduses hinnatakse järjepidevust, oma juurte tundmist ja nende näitamist. Haldusreformi tulemusel toimunud ühinemisi ei tohiks võtta kui maailmavaatelist revolutsiooni, mis pühib minema kogu varem olnud sümboolika. Tihti piisab sellest, kui teha mõningaid täiendusi olemasolevale," selgitab ta põhjuseid, miks valla pöördumise peale otsustas enda kujundatud kavandi saata.

Tema saadetud kavandis tähistab kuldne eluandvat valgust, ülimat tõde ja edu ning on Pärnumaa ja Eesti vapi värv. Punane märgib vaprust, armastust, Püha Vaimu tegevust ning on (koos hõbedasega) Tori vallaga ühinenud Sindi linna vapi värv. Hõbedane on tarkuse, ustavuse ja hingepuhtuse tunnusvärv. Kilbi laineline jaotus tähistab valda läbivat jõge, hobuseraud on muistsetest aegadest tuntud õnnemärk, mis viitab ka hobusekasvatusele. Hõbedane ja punane on ka Püha Jüri tunnusvärvid ja koos ristidega sümboliseerivad Toris asuvat Eesti Sõjameeste Mälestuskirikut.

21. märtsi volikogus küsis sümboolikakomisjon volikogu liikmete arvamust, kas lisada uus kavand volinikele valikusse või jätta ainult üks, rahvahääletuse läbinud kavand. Volinikud otsustasid, et uue kavandi valikusse lisamine on põhjendatud ning nüüd, järgmisel neljapäeval selgub ka lõplik otsus.

Kavanditega on võimalik tutvuda manuses ning lisainfot leidub valla kodulehel www.torivald.ee/sumboolika

"Hoburaud" lipp

"Hoburaud" vapp

Teise kavandi lipp

Teise kavandi vapp

 

NB! Hetkel on teine kavand välja toodud asendusvärvidega, kus hõbedasele vastab valge ning kuldsele kollane.

Selgus Tori valla elanike sümboolika eelistus

Vallavalitsuse poolt kokku kutsutud sümboolikakomisjon otsustas, et oma arvamuse uue valla sümboolika osas peavad saama avaldada ka elanikud ning seetõttu viidi läbi rahvahääletus.

Kõik valda sisse kirjutatud inimesed said nädala jooksul näidata oma meelsust võimaliku sümboolika osas, valida oli kolme ideekonkursist sõelale jäänud ja riikliku heraldikakomisjoni poolt heaks kiidetud kavandi vahel – "Raudne liit""Oda" ja "Hoburaud".

Elektrooniline hääletus toimus VOLIS-e keskkonnas vahemikus 4.03.19 - 8.03.19, paberkujul sai arvamust avaldada 5. märtsil Tori vallavalitsuses Sindis.

Paberil hääletajaid oli kokku 11, kaheksa neist eelistas kavandit "Hoburaud", kolm valisid kavandi "Raudne liit", kavand "Oda" ühtegi paberil antud häält ei saanud. Elektrooniliselt hääletas kokku 115 inimest ning kõige enam meeldis ka elektroonselt hääletajatele kavand "Hoburaud".

Kokku osales (Rahvastikuregistri andmetel 11 775st inimesest) hääletamisel 126 inimest – hääletuspunktis käis kohal 11 inimest ning elektrooniliselt hääletas 115 inimest ehk kokku rääkis 1,07%  elanikest kaasa sümboolika valimisel.

Hääletustulemused jagunesid järgmiselt:

"Oda" – 28 häält kokku, neist 28 e-hääled, paberkujul 0 häält.

"Hoburaud" – 66 häält kokku, neist 58 e-häält ja 8 paberil häält.

"Raudne liit" – 32 häält kokku, neist 29 e-häält ja 3 paberil häält.

Üks inimene hääletas "Raudse liidu" poolt nii e-hääletades kui paberil, seega jäi kehtima paberil antud hääl (andmetes on muudatus juba sisse viidud).

Hääletustulemused edastatakse volikogu liikmetele, kes langetavad lõpliku otsuse võimaliku sümboolika osas.

 

Tori valla elanikud saavad aidata sümboolikat valida

Tori vald on praegusel kujul juba üle aasta inimeste jaoks üks suur omavalitsus olnud. Oma sümboolikat, mille järgi inimesed meid ära tunneks, pole vallal veel endiselt. Vallavalitsuse poolt kokku kutsutud sümboolikakomisjon otsustas juba eelmisel aastal, et oma arvamuse peavad saama avaldada valla elanikud ning seetõttu korraldame rahvahääletuse. Peale elanikelt arvamuse saamist, langetab lõpliku otsuse volikogu, kuid rahva eelistuse teadmine annab vajaliku sisendi volikogu liikmetele otsustamiseks.

Nüüdseks oleme jõudnud sinnani, et saame tuua elanike ette kolm kavandit, mis on laekunud ideekorjelt ja läbinud ka riikliku heraldikakomisjoni range pilgu: "Raudne liit""Oda" ja "Hoburaud".

"Raudses liidus" kaldu asetsev lainelõige tähistab autori sõnul valda läbivat Pärnu jõge ning kuldne hobuseraud viitab laiemale üldsusele teada ja tuntud Tori hobusekasvandusele, mis on sümbolina lihtsasti Tori vallaga seostatav. Neli naelaauku hobuseraual tähistavad nelja liitunud omavalitsust. Kivikirves sümboliseerib kiviaegset Pulli asulat ning inimeste ettevõtlikkust ja töökust. Roheline värv viitab metsarohkusele, looduskaitsealadele ja puhtale elukeskkonnale. Kuldne (kollane) tähistab väärikust ja tarkust ning samuti ka Tori põrgu liivakivist kaldajärsakuid. Must tähistab ajalugu, viljakust ja elujõudu. Must ja kuldne on viited ka Pärnu maakonna vapivärvidele.

Kavandis "Oda" sümboliseerib autori sõnul lainelõige soiseid alasid, valda läbivat Pärnu jõge ja veekogusid, odaotsad tähistavad lisaks jõule, tugevusele ja kaitsele samuti vanimat teadaolevat inimasulat – Pulli asulat. Hobuseraud viitab Tori hobusekasvandusele ja tähistab ka õnne ja edu. Kuldne värv tähistab viljapõlde ja päikest, must aga viitab metsadele, loodus- ja jahiturismile ning sümboliseerib ajaloolisi tööstusi. Kavand „Hoburaud" sümboliseerib samu väärtuseid, vaid ilma oda otsteta.

Hea Tori valla elanik! Palun anna oma hääl kavandile, mis Sinu arvates sobiks Tori valla uueks sümboolikaks. Elektrooniline hääletus toimub VOLIS-e keskkonnas, kuhu saab valla kodulehe esilehelt, vahemikus 4.03.19 - 8.03.19. Hääletada saavad rahvastikuregistri andmetel Tori valda sisse kirjutatud inimesed ning igaühel on üks hääl.

Paberil on võimalik oma arvamust avaldada 5. märtsil Tori vallavalitsuses Sindis (Pärnu mnt 12, Sindi) kell 8.00 -17.00. Kui hääletatakse nii paberil kui elektroonselt, jääb kehtima paberil antud hääl.

Hääletustulemused edastatakse volikogu liikmetele, kes langetavad lõpliku otsuse võimaliku sümboolika osas.

Vaata lisainfot sümboolika leidmise kohta www.torivald.ee/sumboolika 

 

Kandela Õun

Tori Valla sümboolikakomisjoni esimees

Tori valla sümboolika rahvahääletus

Hea Tori valla elanik! Palun anna oma hääl kavandile, mis Sinu arvates sobiks Tori valla uueks sümboolikaks.

Elektrooniline hääletus toimub VOLIS-e keskkonnas, kuhu saab meie kodulehe esilehelt, vahemikus 4.03.19 - 8.03.19. 

Hääletustulemused edastatakse volikogu liikmetele, kes langetavad lõpliku otsuse võimaliku sümboolika osas.

Hääletada saavad rahvastikuregistri andmetel Tori valda sisse kirjutatud inimesed ning igaühel on üks hääl.

Paberil on võimalik oma arvamust avaldada 5. märtsil Tori vallavalitsuses Sindis (Pärnu mnt 12, Sindi). Kell 8.00 -17.00.

Kui hääletatakse nii paberil kui elektroonselt, jääb kehtima paberil antud hääl.

Valida saab kolme kavandi vahel:

1) Kavand "Raudne Liit" 

2) Kavand "Oda"

3) Kavand "Hoburaud"

Ülevaade Tori valla sümboolikaotsingutest

Pea aasta tagasi ehk 2018. aasta märtsis moodustas Tori vallavalitsus Tori valla sümboolikakomisjoni, mille liikmed on Ants Lopsik, Argo Juske, Heiki Mägi, Kandela Õun, Kristjan Kullerkan, Mart Ruumet, Mihkel Kalamees, Piret Kallas, Raigo Paulberg, Tiia Kass. Komisjoni esimees on volikogu liige Kandela Õun ning komisjoni tööd koordineerib vallavalitsuse noorsootöö nõunik Erika Nõmm.

Komisjon korraldas vallale uue sümboolika leidmiseks ideeotsingu ja kinnitas vastava korra. Konkurss kestis terve aprillikuu ning tulemusena laekus 73 vapi ja lipu kavandit 23 autorilt. Komisjon tutvus esitatud töödega ja valis seejärel välja seitse tööd, mille autorite vahel jaotati võrdselt ideeotsingu preemiafond 1000 €.

Neli tööd („Vanapagan", „Oda", „Raudne liit", „Inimene ajas"), mida komisjoni liikmed hindasid parimateks, saadeti arvamuse avaldamiseks Kohaliku omavalitsuse üksuste lippude ja vappide kavandite heraldikanõuetele vastavuse hindamise ekspertkomisjonile.

Riikliku komisjoni hinnangul ei sobinud saadetud kavanditest „Vanapagan" üldse ja teised kolm vajasid vähemal või rohkemal määral kohandamist. Valla poolt esitati vaidlustus „Vanapagana" arvamuse kohta 8. juunil, kuid sellele vastati taas, et kavand ei vasta heraldikanõuetele ja ei sobi omavalitsuse vapikujundusse. Võttes arvesse kogukonna huvigruppide ja riikliku heraldikakomisjoni arvamust, otsustas sümboolikakomisjon vanapaganat kujutava kujundi kõrvale jätta ning edasi minna teistega.

Sümboolikakomisjon tegi otsuse, et Tori valla sümboolika osas peaks tegema otsuse rahvas ning selleks oleks tarvilik läbi viia rahvahääletus. Juunikuu Tori Valla Teatajas ilmus noorsootöö nõuniku Erika Nõmme lugu sümboolikaotsingutest. Augusti lõpus ilmus vallalehes Katariina Vaabeli artikkel „Arengud valla sümboolika otsimises".

22. augustil saadeti ekspertkomisjonile uus päring hinnangu andmiseks „Oda" ja „Raudne liit" kavanditele, mida oldi vahepeal korrigeeritud ja viidud vastavusse riikliku komisjoni soovitustega. Küsiti ka soovitusi vapi- ja lipukavandite mõõtude osas.

4. septembril tuli vastus ekspertkomisjonilt ning „Oda" kavand pälvis ekspertide poolt kõige enam tunnustust ja vastas heraldikanõuetele nii vapi kui lipu osas. Kavand „Raudne liit" vastas nõuetele osaliselt, kuid vajas täiendavat korrigeerimist.

Sügisel kogunes sümboolikakomisjon ning oli vaja otsustada, kas valida kahe heaks kiidetud sümboolika vahel või võtta aega ja otsida koostööpartner, kes teeks veel võimalikke variante. Otsustati tellida kohalikust reklaamibüroost mõned uued kavandid ning siis otsustada.

2018. aasta oktoobris telliti reklaamiagentuurilt Parool sümboolikakavandid, mis saadeti riiklikule komisjonile hinnangu andmiseks. 2019. aasta jaanuari lõpus tuli vastus riiklikult heraldikakomisjonilt, mis ütles, et kavandid ei vastanud heraldikanõuetele ning soovitati tagasi pöörduda 4. septembril saadud tagasiside juurde ning minna edasi kavanditega „Raudne Liit" ja „Oda". Nende kahe kavandi autorid korrigeerisid kavandid vastavalt ekspertkomisjoni soovitustele.

4. veebruaril 2019 kogunes valla sümboolikakomisjon, kes otsustas, et tuleb korraldada rahvahääletus kahe kavandi vahel, kuid lisati ka üks veidi modifitseeritud variant kavandist „Oda".

Rahvahääletusele tuleb seega kolm kavandit ning hääletus toimub keskkonnas VOLIS. Hääletada saab viie tööpäeva jooksul ning igaühel on võimalus anda üks hääl. Hääletada saavad kõik Tori valda sisse kirjutatud inimesed. Tori vallavalitsuses Sindis saab paberil hääletada ühel päeval.

Täpsemad kuupäevad on selgumisel.

 

Lisainfo:

Katariina Vaabel

katariina.vaabel@torivald.ee