Sotsiaaltoetuste määrad 2019

12.03.19
  • Sünnitoetus - 500 eurot
  • Matusetoetuse määr - 250 eurot
  • Koolitee alustamise toetuse määr - 100 eurot
  • Hooldajatoetuse määr - 50 eurot
  • Eakate sünnipäevatoetuse määr - 50 eurot
  • Ühekordne toetus puudega lapsele - 50 eurot

 

Sünnitoetust makstakse lapse sünnijärgse elukoha registreerimisel Tori valla elanike registrisse juhul, kui lapsevanema rahvastikuregistri järgne elukoht on lapse sünniaasta 1. jaanuari seisuga Tori vallas. Laps peab olema Tori valla elanik sünnist alates.

Matusetoetust makstakse isiku, kelle rahvastikuregistri järgne viimane elukoht oli Tori vald, matusekulude osaliseks kompenseerimiseks.

 

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Avalduste blanketid

26.11.18

Sissetulekust mittesõltuva toetuse taotlus doc, pdf

Sissetulekust sõltuva toetuse taotlus doc, pdf

Toimetulekutoetuse taotlus doc, pdf

Avaldus koolieelse lasteasutuse toiduraha tasumiseks doc, pdf