Jäätmemajandus Sindis

Sindis teostab alates 01.03.2018 korraldatud jäätmevedu Eesti Keskkonnateenused AS.

Segaolmejäätmete äraveo hinnakiri

Tori valla jäätmehoolduseeskiri

AS Eesti Keskkonnateenused pakub lisaks segaolmejäätmete äraveole ka soodsaid tingimusi paberjäätmete äraveoks ettevõtetest, asutustest ja elanikelt. Huvi korral võtke julgesti klienditeenindusega ühendust.

Taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks, taotle iseteeninduses

 

Küsimuste korral palume pöörduda:

 

 

Pakendikonteinerite asukohad Sindis

Sindi linn, Jaama 2
Sindi linn, Jaama 4/6
Sindi linn, Kooli 7a
Sindi linn, Kooli 7b
Sindi linn, Pärnu mnt 37, 39
Sindi linn, Pärnu mnt 12
Sindi linn Pärnu mnt 23
Sindi linn, Pärnu mnt 125
Sindi linn, Ringi tn 5c
Sindi linn, Ringi 5c (Olerexi tankla)
Sindi linn, Pärnu mnt 62 a ja 62b
Sindi linn, Tööstuse 2
Sindi linn, Vabriku tänav
 
 Pakendikotiteenus eramajadele: info Ragn-Sellsi kodulehelt.