Alates 1. märtsist 2018 on Sindi linnas jäätmeveo ainuõigus järgneval neljal aastal AS-il Eesti Keskkonnateenused.

4.12.18

AS Eesti Keskkonnateenused saadab kõikidele senistele jäätmeveo klientidele posti või e-posti teel uue jäätmeveo lepingu vastavalt andmetele, mis on edastatud vedajale jäätmevaldajate registriga kohaliku omavalitsuse poolt. Kõigil neil, kes ei ole saanud 20. veebruariks eeltäidetud lepingut, palume ühendust võtta AS Eesti Keskkonnateenuste klienditeenindusega, et  täpsustada aadress, kuhu eeltäidetud leping saata. Lihtsaim võimalus lepingu sõlmimiseks on saata oma andmed kodulehe kaudu - vastava ankeedi täitmiseks leiate vedaja kodulehelt keskkonnateenused.ee, klikates menüüst "Klienditugi" „Võta meiega ühendust" „Leping". Lepingu sõlmimiseks võib andmed saata ka tavapostiga Musta tee 9, 15551 Viljandi või e-postiga parnu@keskkonnateenused.ee. Võimalusel kasutada eelpool viidatud infokanaleid. Korraldatud jäätmeveo rakendumise perioodil võib telefoni teel kontakteerumine olla raskendatud ja ootejärjekord pikaks venida.

AS-i Eesti Keskkonnateenused poolt saadetavates eeltäidetud lepingutes on kirjas iga kinnistu kohta jäätmete veokuupäevad ja veosagedus. Palume pöörata tähelepanu lepingus kajastatud veokuupäevadele, sest uue vedaja tulekuga võivad harjumuspäraseks saanud jäätmeveo päevad suure tõenäosusega muutuda. Juhul kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta, on vedajal õigus esitada nn. tühisõidu arve. Palume tagada lepingus märgitud kuupäeval konteinerile ligipääs, tõrgete olemasolu korral tuleb vedajat ette teavitada vähemalt üks tööpäev, sh ilmastikust tingitud probleemid, läbimatu tee jms.

Eeltäidetud lepingutesse tuleb lisada kindlasti kontaktandmed – telefon, e-post ja leping allkirjastada ning postitada allkirjastatud lepingu üks eksemplar aadressile Musta tee 9,  15551 Viljandi või digitaalallkirjastatult e-posti teel aadressile parnu@keskkonnateenused.ee. Keskkonnasäästlikkusest tulenevalt soovitame märkida lepingusse arve saatmine e-posti teel. E-posti teel saadetav arve jõuab adressaadini varem kui posti teel saadetav ja aitab reaalselt kaasa paberikulu vähendamisele ning säästa loodust.

Ühtlasi tuletame meelde, et vastavalt Sindi linna heakorraeeskirja § 5 lõige 6 peavad kõik majad olema varustatud numbrisildiga.

Kindlasti tuleks meeles pidada seda, et lepingule reageerimata jätmine ei vabasta korraldatud jäätmeveost. Jäätmeveo minimaalne sagedus Sindi linna haldusterritooriumil on eramute juures vähemalt 1 kord nelja nädala tagant ja korterelamute juures 1 kord nädalas. Kui Teie kinnistul puudub elu- või äritegevus või seda kasutatakse hooajaliselt, on Teil võimalik kohalikust omavalitsusest taotleda vabastust korraldatud jäätmeveost. Selleks tuleb Teil esitada kohalikule omavalitsusele vastav taotlus. Omavalitsuse korralduse saabudes, teeb vedaja muudatused jäätmeveos.

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni Tori Vallavalitsusest (telefonidel 52 53 929,  55 940 777, e-posti aadressidel janne.soosalu@torivald.eehelen.mihkelson@torivald.ee) ja AS Eesti Keskkonnateenused klienditeenindusest (telefonil 43 55 025, e-posti aadressil parnu@keskkonnateenused.ee või vedaja kodulehel keskkonnateenused.ee).

 

Jäätmemahuti maht m3

Ühe jäätmemahuti tühjendus(km 20%) EUR

Ühe jäätmemahuti ühe kuu üür (km 20%) EUR   

kuni 0,08

0,80

0,00

kuni 0,12

1,20

0,00

kuni 0,14

1,40

0,00

kuni 0,19

1,90

0,00

kuni 0,24

2,40

0,00

kuni 0,36

3,60

0,00

kuni 0,37

3,70

0,00

kuni 0,60

6,00

0,00

kuni 0,66

6,60

0,00

kuni 0,77

7,70

0,00

kuni 0,80

8,00

0,00

kuni 1,10

11,00

0,00

kuni 1,50

15,00

0,00

kuni 2,50

25,00

0,00

kuni 4,50

45,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS