Jäätmemajandus Sindis

Sindis teostab alates 01.03.2018 korraldatud jäätmevedu Eesti Keskkonnateenused AS. Täpsem info ja hinnakiri.

Segaolmejäätmete äraveo hinnakiri alates 1.09.2020

 

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni keskkonnaspetsialist Janne Soosalult tel 525 3929 või janne.soosalu@torivald.ee ja Eesti Keskkonnateenused AS-i klienditelefonilt 435 5025, e-posti teel aadressilt parnu@keskkonnateenused.ee  või kodulehelt www.keskkonnateenused.ee.

AS Eesti Keskkonnateenused pakub lisaks segaolmejäätmete äraveole ka soodsaid tingimusi paberjäätmete äraveoks ettevõtetest, asutustest ja elanikelt. Huvi korral võtke julgesti klienditeenindusega ühendust.

Taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks

NB! Kuni pole kehtestatud ühtset jäätmehoolduseeskirja, kehtivad senised eeskirjad ja blanketid.