Kavandatava silla nimekonkursi tulemused on selgunud

29.04.21

Sindi ja Tammiste piirkonna vahele rajatakse lähitulevikus uus sild, millele kohalik omavalitsus määrab nime. Soovisime kõikide inimeste abi ja  kuulutasime välja nimekonkursi. Kõik said oma ettepanekuid nimede osas esitada 25. märtsist kuni 11. aprillini. Kokku pakuti 48 nime 40 inimeselt.

Peamiselt pakuti selliseid nimesid, mis olid kahest kohanimest kokku pandud. Näiteks Tamsi, Simmiste, Sinitamme, Sindiste. Samas toodi välja ka koha eripäradest tulenevaid nimesid, näiteks Linnutee, Tindisaarte sild, Tindi sild, Linnuriigi sild. Kahel korral toodi välja ka Susi silda, sest sealkandis on nähtud tihti hunte ringi luusimas. Toodi välja ka piirkonnale omaseid nimesid nagu Wöhrmanni, Oru, Kariste ja Kõrsa.

Seejärel said kõik valida veebihääletusel oma lemmiknime kõikide esitatud kandidaatide hulgast. Hääletati kokku 331 korda ning kõige populaarsemaks osutusid:

Tammiste sild – 48 häält;

Simmiste sild – 41 häält;

Tindisaare sild – 28 häält.

Ettepanekud ja hääletuse tulemused võttis arvesse vallavalitsuse nimekomisjon ja kooskõlastas selle Transpordiametiga. Vallavalitsus teeb ettepaneku Transpordiametile edaspidi silda projekti dokumentides nimetada Tammiste sillaks. Kui tulevikus silla ehitustööd algavad, siis teeb vallavalitsus ettepaneku volikogule nimi kinnitada ja saab ametlikult määratuks. „Tammiste sillaks hakkame seda aga juba praegu kutsuma ja projektides ning ehitusdokumentatsioonis samuti," lisab ta.

Suur tänu kõikidele ettepanekute tegijatele ja hääletajatele. Nimekomisjon valib välja parimad pakkumised, kellele toimetame kätte ka auhinnad.

Uue silla puhul räägitakse Pärnu suurest ümbersõidust, mis algab Via Baltica 118. kilomeetrilt Kurena külast ning jõuab praegusele teele tagasi 141. kilomeetril Häädemeeste valda Reiu külasse. Pärnu jõest üleminek jääb paremkaldal Kiisa külasse ja vasakkaldal Sindi linna. Transpordiamet on tellinud Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee ja Pärnu-Tori tee vahelise silla ja ühendustee eelprojekti. Silla asukoht on kindlaks määratud Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringus "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0".