Uus sild vajab nime!

14.04.21

Sindi ja Tammiste piirkonna vahele rajatakse lähitulevikus uus sild, millele kohalik omavalitsus määrab nime. Soovime kõikide inimeste abi ja kuulutame välja nimekonkursi.

Nimede pakkumise aeg on läbi. 14. aprillist 20. aprillini saavad kõik veebihääletusel valida oma lemmiknime. Hääletama saad SIIT!

Peamiselt pakuti välja selliseid nimesid, mis olid kahest kohanimest kokku pandud. Näiteks, Tamsi, Simmiste, Sinitamme, Sindiste. Samas toodi välja ka koha eripäradest tulenevaid nimesid. Näiteks Linnutee, Tindisaarte sild, Tindi sild, Linnuriigi sild. Kahel korral toodi välja ka Susi silda, sest seal kandis on nähtud tihti hunte ringi luusimas. Toodi välja ka piirkonnale omaseid nimesid nagu Wöhrmanni, Oru, Kariste ja Kõrsa. Parimate nimede pakkujatele auhinnad!

 

Uue silla puhul räägitakse Pärnu suurest ümbersõidust, mis algab Via Baltica 118. kilomeetrilt Kurena külast ning jõuab praegusele teele tagasi 141. kilomeetril Häädemeeste valda Reiu külasse. Pärnu jõest üleminek jääb paremkaldal Kiisa külasse ja vasakkaldal Sindi linna. Transpordiamet on tellinud Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee ja Pärnu-Tori tee vahelise silla ja ühendustee eelprojekti. Silla asukoht on kindlaks määratud Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringus "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha täpsustamine km 92,0-170,0".