Jäätmemajandus Sauga piirkonnas

Alates 1.06.2017 teostab Sauga piirkonnas olmejäätmete vedu AS Eesti Keskkonnateenused. Täpsem info ja hinnakiri siit. Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni keskkonnaspetsialist Janne Soosalult tel 525 3929 või janne.soosalu@torivald.ee ja Eesti Keskkonnateenused AS-i klienditelefonilt 435 5025, e-posti teel aadressilt parnu@keskkonnateenused.eevõi kodulehelt www.keskkonnateenused.ee

AS Eesti Keskkonnateenused pakub lisaks segaolmejäätmete äraveole ka soodsaid tingimusi paberjäätmete äraveoks ettevõtetest, asutustest ja elanikelt. Huvi korral võtke julgesti klienditeenindusega ühendust.

 

Jäätmekäitluse hinnakiri

Segaolmejäätmete äraveo hinnakiri alates 1.09.2020

 

Are, Halinga ja Sauga valdade ühine jäätmekava aastateks 2016-2020

Sauga valla jäätmehoolduseeskiri

NB! Kuni pole kehtestatud ühtset jäätmehoolduseeskirja, kehtivad senised eeskirjad ja blanketid.

BLANKETID:

 

Vastavalt jäätmeseaduse § 71¹ lg 1 kehtestab kohaliku omavalitsuse üksus määruse jäätmevaldajate registri pidamise korra.

Määrusega kehtestatakse Sauga valla jäätmevaldajate registri (edaspidi register) pidamise kord, andmete koosseis, andmete registrisse kandmise ning registri haldamise kord.

Kohalikul omavalitsusel on õigus saada tasuta teavet jäätmeveo piirkonnas tegutsevalt jäätmevedajalt jäätmevaldaja registri andmete kohta. 

 

Jäätmevaldajate registri tarkvarana on kasutusel geoinfosüsteem EVALD. 

Sauga valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

 

Pakendikonteinerite asukohad Sauga ja Tammiste piirkonnas

Eametsa küla, Soobli tee 1
Eametsa küla, Angervaksa tee 5
Eametsa küla, Nurmeaia tee 48
Kilksama küla, Tiglitsa bussipeatuse juures
Kilksama küla, Lepplaane ja Vaheri rist
Sauga alevik, Peoleo 3
Sauga alevik, Põõsalinnu tn
Sauga alevik, Roolinnu 4/6

• Sauga alevik, Sauga teenuskeskuse juures Selja teel

Tammiste küla, Kesa tee
Urge küla, Urge raamatukogu
Urge, Urge raamatukogu
 
 Pakendikotiteenus eramajadele Sauga alevikus ja Tammiste külas. Info Ragn-Sellsi kodulehelt