Sauga piirkond

9.05.18

Sauga Avatud Noortekeskuse renoveerimine

Projektiga „Sauga Avatud Noortekeskuse juurdeehitus"  ehitati olemasolev ühekorruseline hoone ümber kahekorruseliseks. Ehitustööde käigus paigaldati sissepääsu juurde kaldtee ja majja invalift. 
Kokku on ümberehitatud hoones 699,0 m2 põrandapinda, millest Sauga Avatud Noortekeskuse kasutuses 576,8 m2. Noortekeskusega ühes hoones asub ka raamatukogu, mille kasutada on 122,2 m2. 
Hoone hea asukoht Via Baltica ääres nõuab suurt tähelepanu hoone fassaadide kujunduse, välisvalgustuse ja hoonet ümbritseva maastiku kujundamise osas. Maanteelt vaadates on hoone kavandatud kahe ülespoole suunatud noole kujulisena.

1. korrusele lisandus noortekeskuse olemasolevatele ruumidele (53,4 m2) 167 m2 põrandapinda: pesemisvõimalused; noortekeskuse ringiruum, tuulekoda, fuajee; inva-WC; invalift ja abiruumid, kontor. 

2. korrusel on: 120 inimest mahutav saal, esinejate garderoob, meedialabor, ansambliruum, pilliladu, nõupidamisruum, õppeköök, kontor ja wc-d. 

Ehitus algas 1. oktoobril 2009 ja kestis koos sisustustöödega kuni 2011. aasta märtsini.

 

Tammiste lasteaia ehitus

Sauga vald viis ellu Tammiste lasteaia ehitusprojekti, mille käigus ehitati 96-kohaline koolieelne lasteasutus. Lasteaia ehitust rahastati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kohalike avalike teenuste arendamise programmist. Ehituse käigus valmis lasteaiahoone, mille üldandmed on järgmised:

Hoone gabariidid

Hoone pikkus – 71,9 meetrit

Hoone laius – 30,0 meetrit

Hoone max kõrgus – 7.51 meetrit

Hoone min kõrgus – 4,0 meetrit

Tavarühmad 4tk - 96 last

Tavarühma saab vajadusel kohandada sõimerühmaks. Rühmaruumid planeeriti hoone ida-, kagu- ja lõunapoolsesse ossa. Ruumide planeerimisel on omaette ruumid igale rühmale, muusikasaal ja võimlemissaal. Iga rühm sai ka mänguväljaku. Lasteaia hoone ehitati ühekorruseline.

Ehitusalune pind - 1 731,9 m²

Krundi pind - 9 952,0 m²

Täisehitusprotsent - 17,4%

Kasulik pind - 1285,0 m²

Suletud brutopind - 1524,2 m²

Suletud netopind - 1350,9 m²

Hoone maht - 5556 m³

Tulepüsivusklass - TP-3

Parkimiskohti - 20

Hoone eluiga - 50 aastat

Hoone kütmine toimub maasoojuspumbaga. Ehitusehanke võitis AS Koger ja Partnerid koos AS Matekiga. Projekti eesmärgiks oli luua kaasaegne, mugav ning ökonoomne madala energiatarbega lasteaed.

 

Tammiste lasteaed alustas tööd 11. jaanuaril 2011.

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS