Rail Balticu kaubajaama DP

7.06.21

Tori Vallavalitsus teatab, et Tori Vallavolikogu 18.06.2020 otsusega nr 245 algatati detailplaneeringu koostamine Tori vallas Tammiste külas paiknevatel katastriüksustel Surju metskond 48 (katastritunnus 80901:001:0272, lähiaadress Kilksama küla järgi), Sepa (katastritunnus 73001:008:0601), Surju metskond 49 (katastritunnus 73001:008:1739) ja Surju metskond 50 (katastritunnus 73001:008:1737).

Algatamine

Algatamise otsus 

Asendiplaan 

Teade ajalehes

Lähteseisukohad

Lähteseisukohad ettepanekutega 

Eleringi ettepanekud lähteseisukohtadele

Keskkonnaameti ettepanekud lähteseisukohtadele

Keskkonnaministeeriumi ettepanekud lähteseisukohtadele

Maa-ameti ettepanekud lähteseisukohtadele

Maanteeameti ettepanekud lähteseisukohtadele

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukoht lähteseisukohtadele

Põllumajandusameti ettepanekud  lähteseisukohtadele

Päästeameti ettepanekud lähteseisukohtadele

Rahandusministeeriumi ettepanekud lähteseisukohtadele

RMK ettepanekud lähteseisukohtadele

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti seisukoht lähteseisukohtadele

Terviseameti ettepanekud lähteseisukohtadele

 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine

Keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

 

Esitatud arvamused

Keskkonnaamet 17.12.2020

Maa-amet 14.12.2020

Keskkonnaministeerium 21.12.2020

Maanteeamet 10.12.2020

Põllumajandusamet 17.12.2020

Päästeamet 2.12.2020

Rahandusministeerium 16.12.2020

Terviseamet 27.11.2020

 

Planeeringu projekt

Eskiis

Seletuskiri eskiisi tutvustuseks

Liiklusskeem (suur fail)