Rail Balticu kaubajaama DP

3.08.20

Tori Vallavalitsus teatab, et Tori Vallavolikogu 18.06.2020 otsusega nr 245 algatati detailplaneeringu koostamine Tori vallas Tammiste külas paiknevatel katastriüksustel Surju metskond 48 (katastritunnus 80901:001:0272, lähiaadress Kilksama küla järgi), Sepa (katastritunnus 73001:008:0601), Surju metskond 49 (katastritunnus 73001:008:1739) ja Surju metskond 50 (katastritunnus 73001:008:1737).

Algatamine

Algatamise otsus 

Asendiplaan 

Teade ajalehes

Lähteseisukohad

Lähteseisukohad ettepanekutega 

Eleringi ettepanekud lähteseisukohtadele

Keskkonnaameti ettepanekud lähteseisukohtadele

Keskkonnaministeeriumi ettepanekud lähteseisukohtadele

Maa-ameti ettepanekud lähteseisukohtadele

Maanteeameti ettepanekud lähteseisukohtadele

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukoht lähteseisukohtadele

Põllumajandusameti ettepanekud  lähteseisukohtadele

Päästeameti ettepanekud lähteseisukohtadele

Rahandusministeeriumi ettepanekud lähteseisukohtadele

RMK ettepanekud lähteseisukohtadele

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti seisukoht lähteseisukohtadele

Terviseameti ettepanekud lähteseisukohtadele