Tori valla kultuuriasutused korraldatakse ümber

30.11.20

Siiani on Tori vallas tegutsenud kolm põhilist kultuuriasutust: Are Huvikeskus, Sindi Seltsimaja ja Tori Rahvamaja. Sauga piirkonnas ei ole eraldi rahvamaja, kultuurisündmusi korraldatakse Sauga noortekeskuses. 17. septembri istungil otsustas vallavolikogu siduda valla kultuuriasutused ühtseks tervikuks, nagu tehti ka raamatukogude puhul.

Olukorra analüüsimisel on leitud, et rahvamajade võrgustiku efektiivsemaks muutmiseks on tarvilik selle valdkonna asutuste ümberkorraldamine nii, et üle valla tekib üks kultuurikeskus – Tori Valla Kultuurikeskus. Loodav kultuurikeskus täidab oma ülesandeid piirkondlike struktuuriüksuste kaudu, milleks on Sindi seltsimaja, Are huvikeskus, Tori rahvamaja ja Sauga Must Maja (Sauga avatud noortekeskus). Seega jätkavad kõik praegused kultuuriasutused tegevust, kuid mitte enam eraldi juriidiliste isikutena, vaid luuakse uus Tori vallavalitsuse hallatav asutus. Säilib senine rahvamajade võrgustik, mis viiakse ühtse juhtimise alla. Koordineeritud juhtimine parandab kultuuriteenuste sisu ja loob ühtse tegevusruumi. Uue asutuse töötajad ei ole seotud ainult ühe majaga, kultuuritööd arendatakse ja korraldatakse kogu valla piires, säilitades seejuures piirkondlikud eripärad.

Tori Valla Kultuurikeskus alustab ühtse asutusena tööd 1. jaanuaril 2021.

Tori Valla Kultuurikeskuse põhimäärus

Rahvamajad

Are Huvikeskus

 

Sindi Seltsimaja

 

Suigu Seltsimaja

 

Tori Rahvamaja

 

Sauga piirkonnas täidab rahvamaja ülesannet Sauga Avatud Noortekeskus.