Nasa kinnistu detailplaneering

Tori Vallavolikogu 15.08.2019 otsusega nr 183 algatati Tori vallas Pulli külas Nasa kinnistu detailplaneeringu koostamine.

Algatamise otsus

KSH eelhinnang

Keskkonnaameti seisukoht

Maaeluministeeriumi seisukoht

Põllumajandusameti seisukoht

Rahandusministeeriumi seisukoht

Terviseameti seisukoht