Tori Vallavalitsus teatab, et 16.04-29.04.2019 toimub Tori vallas Tammiste külas Ojapealse, Kopratammi ja Takja kinnistute (Saialille) detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek.

Detailplaneering on kehtestatud Sauga Vallavolikogu 15.06.2004 otsusega nr 46. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringuga määratud arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi. Saialille tn 30 (73001:008:1273) ja Saialille tn 32 (73001:008:1274) kinnistutele soovitakse ehitusõigust paarismaja ehitamiseks.   

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee.

Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 30. aprillil 2019 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses. Täpsem info tel 442 0330 või piret.kallas@torivald.ee.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu (Saialille tn 32)

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu (Saialille tn 30)

Tori Vallavalitsus teatab, et 16.04-29.04.2019 toimub Tori vallas Nurme külas Mulgi kinnistu detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek.

Detailplaneering on kehtestatud Sauga Vallavolikogu 26.07.2007 otsusega nr 22. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringuga määratud tuletõrje veevõtu lahendust.    

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee.

Eelnõu avalikule väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 30. aprillil 2019 kell 16.00 Sauga teenuskeskuses. Täpsem info tel 442 0330 või piret.kallas@torivald.ee.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu (Serviku)