Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek

13.09.19

Tori Vallavalitsus teatab, et 29.07-11.08.2019 toimub Tori vallas Sindi linnas Paide mnt 13 kinnistu detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek.

Avalik arutelu toimub vajaduse korral 12.08.2019 kell 16 Sauga teenuskeskuses. Detailplaneering on kehtestatud Sindi Linnavolikogu 15.11.2007 otsusega nr 26. Projekteerimistingimustega täpsustatakse Sindi linnas asuvate Tamme tn 10 ja Tamme tn 12 kinnistutel detailplaneeringuga määratud krundijaotust ja hoonestuslaadi (paarismaja asemel üksikelamu püstitamine ja kruntide liitmine. Ehitusõigust võrreldes detailplaneeringuga ei muudeta. Hoonestusala ei muudeta).

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga teenuskeskuses Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla veebilehel www.torivald.ee. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel tori@torivald.ee. Täpsem info tel 5198 4663 või piret.kallas@torivald.ee.

Projekteerimistingimuste eelnõu