19.01.18

 

MÄRKA ÕPPIMISEST JA TÖÖELUST KÕRVALE JÄÄNUD NOORT!

Alates 2016. aastast tegutseb Are Avatud Noortekeskuse ja Sauga Avatud Noortekeskuse juures Noorte Tugila. See on võimalus 15-26 aastastele õppimise ja töötamisega hõivamata noortel saada tuge haridustee jätkamisel või tööelu alustamisel. Kogukonna- ja ühiskonnaelust eemale jäämise põhjus ega ametlikuks töötuks olemise staatus ei ole Noorte Tugilas oluline, oodatud on ka väikese lapsega kodused noored emad.

Vahel on noorel inimesel iseeneses selgusele jõudmiseks vaja oma mõtteid jagada, leidmaks alustamiseks kindlustunnet. Tugilas saab noor arutada oma olukorda ja võimalusi neutraalsel seisukohal oleva noorsootöötajaga.

Tugila on osa Euroopa Liidu algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on ühiskondlikult nõrgemas positsioonil olevate noorte võimalikult kiire õppima- ja tööleaitamine. Tugila teeb tihedalt koostööd erinevate kohalike ja üleriigiliste asutuste ning organisatsioonidega. Noorsootöötaja saab noort aidata nii kontaktide leidmisel kui loomisel.

Mõnikord on noor inimene mõtetega suisa tupikusse sattunud ja tema motivatsioon on vähene või puudub hoopis. Emad -isad kui ka vanavanemad, naabrid - märgake noori, kes ei õpi ega tööta ja soovitage neil külastada Noorte Tugilat. Lisaks nõustamisele toimuvad noortekeskuses ka huvitavad ühisüritused.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" raames. Noorte Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

 

Noorte Tugila üldine koduleht: www.tugila.ee.

Instagram: parnumaanoortetugila

 

Noorte Tugila Ares:

Kontakt: Pille Kuusik, noorsootöötaja

Are Avatud Noortekeskuses (Pärivere tee 17, Are alevik, Tori vald, Pärnu maakond)

Facebook: https://www.facebook.com/ParnumaaNoorteTugilad

telefon: 518 4561 

e-mail: noortekeskus@arevald.ee

 

Noorte Tugila Saugas:

Kontakt: Helena Randlaht, noorsootöötaja

Sauga Avatud Noortekeskuses (Põõsalinnu 2, Sauga alevik, Tori vald, Pärnu maakond)

Facebook: https://www.facebook.com/ParnumaaNoorteTugilad

telefon: 5691 8008

e-mail: tugila@sauga.ee

 

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS