Leader

14.05.18

Mittetulundusühing ROHELISE JÕEMAA KOOSTÖÖKOGU (80235484)

Ühingu põhieesmärgiks on kohaliku initsiatiivi ning kohaliku elu arendamine, tuginedes avaliku, era- ja kolmanda sektori koostööle.

Koostöövallad: Tori vald, Põhja-Pärnumaa vald, Kehtna vald, Põhja-Sakala vald, Saarde vald, Pärnu linn.

Kontaktid:

Aino Viinapuu juhatuse liige +372 528 1275 aino@joemaa.ee

Annika Parm projektijuht +372 5306 4810 annika@joemaa.ee

 

Mittetulundusühing PÄRNU LAHE PARTNERLUSKOGU (80194047)

Ühingu põhieesmärk:

Maaelu ja külade säilimisele, taaselustamisele, harmoonilisele ja säästvale arengule kaasaaitamine, sealhulgas maamajanduse, kohaliku teeninduse ja tööhõive üldiste eelduste arendamine ning tegevuspiirkonna elanike heaolu suurendamine.

Koostöövallad: Häädemeeste vald, Kihnu vald, Pärnu linna Audru ja Tõstamaa osavallad, Saarde vald (haldusreformieelne Saarde

valla territoorium), Tori vald (haldusreformieelne Sauga valla territoorium), Lääneranna vald ( haldusreformieelsed Varbla ja Koonga valla territooriumid).

Kontaktid:

tel +372 433 1053 e-post: plpparnu@gmail.com

Tegevjuht: Mercedes Merimaa +372 509 2261, e-post:  plpparnu@gmail.com

PLPK sekretär: Koidu Kuura  +372 433 1053, e-post: plpparnu@gmail.com

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS