Kohanime määramise eelteade

10.02.21
Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 ja Tori Vallavolikogu 20.12.2018. a määrusele nr 50 „Kohanime määramise kord" § 4 lõikele 1  avalikustab Tori Vallavalitsus eelnõu „Kohanime määramine", millega soovitakse Rütavere külas asuvale Taali metskond 53 katastriüksusele tekkivale uuele teele määrata nimeks Röövli tee.
Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 19.03.2020 (kaasa arvatud) kirjalikult aadressil Pärnu mnt 12 Sindi linn Tori vald 86705 Pärnumaa või e-posti aadressil tori@torivald.ee