Jäätmemajandus Sindi piirkonnas

Taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks

 

Eramutele tasuta pakendikoti tellimise info Ragn-Sellsi kodulehel

Pakendikonteineri teenuse tellimine kortermajadele TVO kodulehel

 

Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainformatsiooni keskkonnaspetsialist Janne Soosalult tel 525 3929 või janne.soosalu@torivald.ee ja Eesti Keskkonnateenused AS-i klienditelefonilt 435 5025, e-posti teel aadressilt viljandi@keskkonnateenused.ee  või kodulehelt www.keskkonnateenused.ee.

AS Eesti Keskkonnateenused pakub lisaks segaolmejäätmete äraveole ka soodsaid tingimusi paberjäätmete äraveoks ettevõtetest, asutustest ja elanikelt. Huvi korral võtke klienditeenindusega ühendust.