Tori vallavolikogu istung 20.02.2020

13.02.20

Tori Vallavolikogu I koosseisu 30. istung toimub neljapäeval, 20. veebruaril 2020. a.

Volikogu istung algab kell 15.00 Tammiste Lasteaias, Kellukese tee 5, Tammiste küla.

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris.

 

Volikogu istungi päevakorra projekt:

1. Ülevaade komisjonide tegevusest 2019. aastal

Ettekandjad komisjonide esimehed

2. Määruse „Tori valla 2020. aasta eelarve" eelnõu, 2. lugemine

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar, kaasettekandja vallavanem Lauri Luur

3. Määruse „Tori valla üldhariduskoolide ja huvikooli pedagoogide ning koolijuhtide töötasustamise alused" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

4. Määruse „Tori valla koolieelsete lasteasutuste pedagoogide töötasustamise alused" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

5. Määruse „Tori valla kalmistute kasutamise eeskiri" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

6. Otsuse „Arvamuse andmine Rääma II turbatootmisala kaevandamisloa muutmise taotluse kohta" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

7. Otsuse „Arvamuse andmine Rääma III turbatootmisala kaevandamisloa taotluse kohta" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

8. Otsuse „Arvamuse andmine Elbu V turbatootmisala kaevandamisloa taotluse kohta" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

9. Määruse „Maakorraldusliku, planeerimis- ja ehitusalase tegevuse ning ehitusseadustikust tuleneva riikliku järelevalve korraldamine Tori vallas" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

10. Otsuse „Vallavara tasuta võõrandamine OÜ-le Sindi Vesi" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

11. Otsuse „Vara omandamine (Tammiste kool ja Kellukese kergliiklustee)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

12. Otsuse „Vara omandamine (Pääsusilma põik)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

13. Otsuse „Nõusoleku andmine hüpoteegi lõpetamiseks (Pargiraja)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

14. Otsuse „Vallavara koormamine üle-ehitusservituudiga (Niiduaia tee 3)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

15. Otsuse „Tori valla Tori piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2032 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

16. Otsuse „Aluste kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

17. Määruse „Tori valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS