Tori Vallavolikogu istung 21. jaanuar 2021

Tori Vallavolikogu I koosseisu 40. istung toimub neljapäeval, 21. jaanuaril 2021. a

Volikogu istung algab kell 15.00 Sauga Avatud Noortekeskuses

 

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris.

 

Volikogu istungi päevakorra projekt:

1. Ettevõtluse arendamise võimaluste välja selgitamine Tori ja Põhja-Pärnumaa vallas

Ettekandjad OÜ Hendrikson & Ko esindajad

Pille Metspalu, üld- ja regionaalplaneerimise osakonna juhataja, juhtiv planeerimisekspert

Veronica Luidalepp, planeerija

2. Otsuse „„Tori valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032" eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja Europolis OÜ esindaja Raul Altnurme, kaasettekandja abivallavanem Signe Rõngas

3. Määruse „Sauga Põhikooli arengukava 2021-2025 kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja Sauga Põhikooli direktor Arvo Tali

4. Määruse „Tori Põhikooli arengukava 2021-2024 kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandaja Tori Põhikooli direktor Pille Usin

5. Määruse „Tori Vallavolikogu 15.08.2019 määruse nr 80 „Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanema osalustasu määra kehtestamine" muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

6. Määruse „Tori Vallavolikogu 21.02.2019 määruse nr 57 „Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamine" muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

7. Otsuse „Aru ja Ado-Metsa kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

8. Otsuse „Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

9. Otsuse „Maade munitsipaalomandisse taotlemine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

10. Otsuse „Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

11. Otsuse „Vara tasuta omandamine ja vallavara otsustuskorras tasuta võõrandamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar, kaasettekandja abivallavanem Signe Rõngas

12. Otsuse „Vallavara võõrandamine otsustuskorras" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja ehitusjuht Enno Kõuts