Tori Vallavolikogu istung 20.06.2019

Tori Vallavolikogu I koosseisu 23. istung toimub neljapäeval, 20. juunil 2019 kell 16.00 Tori Põhikoolis (Virula 11, Tori alevik).
 
Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris.
 
Volikogu istungi päevakorra projekt:
 

1. Otsuse „Tori valla 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja pearaamatupidaja Annika Pensa, kaasettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

2. Otsuse „Are valla, Sauga valla, Tori valla ja Sindi linna ühinemislepingu muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

3. Otsuse „Tori valla raamatukogude ümberkorraldamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

4. Määruse „Tori Valla Raamatukogu põhimäärus" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

5. Määruse „Tori valla finantsjuhtimise kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

6. Otsuse „Arvamuse andmine Nurme III turbatootmisala kaevandamisloa taotluse ja otsuste eelnõude kohta" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

7. Otsuse „Sundvalduse seadmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja majandusosakonna juhataja Jüri Puust

8. Määruse „Võlanõustamisteenuse ja teiste toetavate sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

9. Määruse „Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele suunamise tingimused ja kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

10. Informatsioon:

1) Hajaasustuse programmi 2019. aasta projektide rahastamine

2) Avalduse laekumine (allkirjade)

3) Mihkel Mathieseni monumendi saatus

 

 

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS