Tori vallavolikogu istung 23.01.2020

16.01.20

Tori Vallavolikogu I koosseisu 29. istung toimub neljapäeval, 23. jaanauaril 2020. a.

Volikogu istung algab kell 15.00 Are Huvikeskuses, Pärivere tee 17, Are alevik.

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris.

 

Volikogu istungi päevakorra projekt:

1. Määruse „Tori Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 46 „Tori valla arengukava aastateks 2018 - 2030 vastuvõtmine" muutmine" eelnõu 3. lugemine

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

2. Määruse „Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023" eelnõu 4. lugemine

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

3. Määruse „Are Kooli arengukava 2020-2023 kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja Are Kooli direktor Anneli Uibu

4. Määruse „Sindi Gümnaasiumi arengukava 2020-2022 kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja Sindi Gümnaasiumi direktor Ain Keerup

5. Määruse „Tori Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja Tori Valla Raamatukogu direktor Ene Michelis

6. Määruse „Koolikohustuse täitmise tagamiseks struktuuriüksuse määramine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

7. Määruse „Iseseisvale toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenuse osutamise tingimused ja kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

8. Määruse „Tori Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 25 "Vallavara valitsemise kord" muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

9. Otsuse „Arvamuse andmine Selja II kruusakarjääri korrastamistingimuste kohta" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

10. Otsuse „Majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja majanduskomisjoni esimees Tõnu Sepik

11. Otsuse „Tori Vallavolikogu 27.11.2017 otsuse nr 4 "Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine" muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

12. Otsuse „Vallavara võõrandamine otsustuskorras" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja haldus- ja ehitusjuht Enno Kõuts

13. Otsuse „Vara omandamine (Keskuse tn 1a)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

14. Otsuse „Vara omandamine (Soovikusalu DP)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

15. Otsuse „Pärnumaa Omavalitsuste Liidule nõusoleku andmine loomade varjupaiga

rajamises osalemiseks ja rahaliste kohustuste võtmiseks" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS