Tori Vallavolikogu istung 18.04.2019

Tori Vallavolikogu I koosseisu 21. istung toimub neljapäeval, 18. aprillil 2019 kell 15.00 Sindi Seltsimajas (Pärnu mnt 44, Sindi)
 
Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris.

 

Volikogu istungi päevakorra projekt:

1. Määruse „Tori valla tunnustuse avaldamise kord" eelnõu teine lugemine

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

2. Määruse „Sindi Lasteaia arengukava 2019-2021 kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja Sindi Lasteaia direktor Kairi Rinaldo

3. Määruse „Kooli ja lasteasutuse pidaja pädevuse delegeerimine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

4. Määruse „Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

5. Määruse „Tori valla sümboolika kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

6. Otsuse „Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Jaama 4-16)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja majandusosakonna juhataja Jüri Puust

7. Otsuse „Vallavara võõrandamine otsustuskorras (Urge tee 13)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja majandusosakonna juhataja Jüri Puust

8. Otsuse „Jaoskonnakomisjonide koosseisude kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

9. Otsuse „Revisjonikomisjoni liikme valimine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap

10. Info

1. kvartali eelarve täitmine

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

 
 
Toimetaja: TERJE VÕSUMETS