Tori Vallavolikogu istung 21.02.2019

Tori Vallavolikogu I koosseisu 19. istung toimub neljapäeval, 21. veebruaril 2019 kell 15.00 Are Huvikeskuses Pärivere tee 17, Are alevik, Tori vald.
Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris.
 

Volikogu istungi päevakorra projekt:

 1. Mihkel Mathieseni monument

Ettekandja Edgar Salin

 1. Määruse „Tori valla 2019. aasta eelarve" eelnõu, II lugemine

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

 1. Määruse „Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

 1. Määruse „Tori valla üldhariduskoolide ja huvikooli pedagoogide ning koolijuhtide töötasustamise alused" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

 1. Otsuse „Valla esindajate määramine haridusasutuste hoolekogudesse" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

 1. Määruse „Välireklaami paigaldamise eeskiri ja reklaamimaksu kehtestamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

 1. Otsuse „Aluste kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata jätmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

 1. Määruse „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja majandusosakonna juhataja Jüri Puust

 1. Määruse „Heakorra eeskirja ja koormise kehtestamine" eelnõu, II lugemine

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

 1. Otsuse „Arvamuse andmine Tammiste II uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

 1. Määruse „Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 3 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

 1. Määruse „Tugiisikuteenuse ja isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

 1. Määruse „Varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse osutamise tingimused ja kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

 1. Määruse „Koduteenuse osutamise tingimused ja kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

 1. Määruse „Tori valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise ning eluruumi tagamise teenuse osutamise kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandjad abivallavanem Priit Ruut ja majandusosakonna juhataja Jüri Puust

 1. Otsuse „Nõusoleku andmine kinnistu omandamiseks ja rahaliste kohustuste võtmiseks" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

 1. Otsuse „Kasutusest välja langenud hoone lammutamise toetuse taotlemine

ja rahaliste kohustuste võtmiseks nõusoleku andmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Tori Vallavolikogu 28.06.2018 otsuse nr 98 „Elamufondi arendamise toetuse taotlemine ja rahaliste kohustuste võtmiseks nõusoleku andmine" muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Tiidu)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Loa andmine kinnisasja omandamiseks (Kaasikuvälja)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Infopunkt

Piiride muutmise menetlus ja ühinemislepingu muutmine

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

 

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS