Tori vallavolikogu istung 17.09.2020

10.09.20

Tori Vallavolikogu I koosseisu 36. istung toimub neljapäeval, 17. septembril 2020. a.

Volikogu istung algab kell 15.00 Tori Rahvamajas. 

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris.

 

Volikogu istungi päevakorra projekt:

1.Määruse „Tori Vallavolikogu 20.12.2018 määruse nr 46 „Tori valla arengukava aastateks 2018 - 2030 vastuvõtmine" muutmine" eelnõu, 1. lugemine

Ettekandja arendusnõunik Kaire Ilus

2. Määruse „Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024" eelnõu, 1. lugemine

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

3. Otsuse „Õpetajate tööjõukulude toetuse kasutamine 2020. aastal" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

4. Otsuse „Tori valla kultuuriasutuste ümberkorraldamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

5. Määruse „Tori Valla Kultuurikeskuse põhimäärus" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

6. Määruse „Tori Vallavolikogu 18.04.2019 määruse nr 69 „Kooli ja lasteasutuse pidaja pädevuse delegeerimine" muutmine" esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

7. Määruse „Tori Vallavolikogu 24.05.2018 määruse nr 26 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri" muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

8. Otsuse „Arvamuse andmine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta Lepplaane liivakarjääri mäeeraldisel" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

9. Otsuse „ Tori valla jäätmekava aastateks 2022-2027 koostamise algatamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

10. Otsuse „Vara omandamine (Sinika tn 8 ja 10 DP)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

11. Otsuse „Riigivara tasuta võõrandamise taotlemine (Haaviku puurkaev ja mahutid Kilksama külas)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

12. Otsuse „Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kalmistu)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

13. Otsuse „Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Kooli 2b-49)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja haldus- ja ehitusjuht Enno Kõuts

14. Otsuse „Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Wöhrmanni 4-4)" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja haldus- ja ehitusjuht Enno Kõuts

15. Arupärimisele vastamine

Arupärimine Sindi linna heakorra kohta

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS