Tori Vallavolikogu I koosseisu 15. istung toimub neljapäeval, 18. oktoobril 2018 kell 15.00 Are Huvikeskuses Are alevikus Pärivere tee 17.
 
Päevakorra projekt:
 1. Määruse „Tori Põhikooli arengukava 2018-2020 kinnitamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja Tori Põhikooli direktor Pille Usin

 1. Määruse „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

 1. Määruse „Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

 1. Otsuse „Revisjonikomisjoni liikmete valimine" eelnõu

Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap

 1. Arupärimisele vastamine

Ettekandjad volikogu esimees Enn Kuslap ja vallavanem Lauri Luur

 1. Otsuse „Tori valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

 1. Otsuse „Vallavara koormamine üleehitusservituudiga" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

 1. Otsuse „OÜ Sindi Majavalitsuse lõpetamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

 1. Otsuse „Valla esindajate määramine haridusasutuste hoolekogudesse" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Jana Malõh

 1. Otsuse „Niido I kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Kohaliku tee määramine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja taristunõunik Toomas Parm

 1. Otsuse „Seisukoha andmine Vallema turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande kohta" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

 1. Infopunktid

13.1 Sindi Supluse tn 2 ja 4 korterite võimalik võõrandamine

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

13.2 Selja koolimaja tulevik

Ettekandja majandusosakonna juhataja Jüri Puust

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS