Tori vallavolikogu istung 21.11.2019

15.11.19

Tori Vallavolikogu I koosseisu 27. istung toimub neljapäeval, 21. novembril 2019. a.

Volikogu istung algab kell 15.00 Are Huvikeskuses, Pärivere tee 17, Are alevik.

 

Volikogu istungi eelnõud on kättesaadavad valla dokumendiregistris.

Volikogu istungi päevakorra projekt:

1. Infopunkt

Kiire internetiühenduse rajamine

Ettekandja Elektrilevi OÜ esindaja

2. Volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

3. Määruse „Tori Vallavolikogu 20.12.2018. a määruse nr 46 „Tori valla arengukava aastateks 2018 - 2030 vastuvõtmine" muutmine" eelnõu 1. lugemine

Ettekandja arendusnõunik Kaie Toobal

4. Määruse „Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023" eelnõu, 2. lugemine

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar, kaasettekandja vallavanem Lauri Luur

5. Määruse „Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 8 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord" muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

6. Määruse „Määruste kehtetuks tunnistamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallasekretär Siiri Jõerand

7. Määruse „Pädevuste delegeerimine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

8. Otsuse „Piiride muutmise läbirääkimise jätkamine" eelnõu

Ettekandja volikogu liige Andres Mõis

9. Otsuse „Osaühingu Sindi Majavalitsus lõppbilansi ja jaotusplaani heakskiitmine ning osaühingu vara omandamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja vallavanem Lauri Luur

10. Otsuse „Majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap

11. Infopunkt

Sindi keskuse detailplaneering

Ettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS