Tori Vallavolikogu I koosseisu 16. istung toimub neljapäeval, 15. novembril 2018 kell 15.00 Are Huvikeskuses Are alevikus Pärivere tee 17.
 
 

Volikogu istungi päevakorra projekt:

 1. Määruse „Tori valla 2018. aasta 1. lisaeelarve" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

 1. Määruse „Tori valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022" eelnõu,

esitatud 1. lugemiseks

      Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

 1. Otsuse „Tori valla arengukava aastateks 2018-2030 eelnõu heakskiitmine ja avalikustamisele suunamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja arendusnõunik Kaie Toobal

 1. Määruse „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

 1. Otsuse „Vee-ettevõtja määramine ja tegevuspiirkonna kehtestamine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks 

            Ettekandja majandusosakonna juhataja Jüri Puust

 1. Otsuse „Nõusoleku andmine rahaliste kohustuste võtmiseks" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas, kaasettekandja vallaarhitekt Kristjan Kullerkan

 1. Otsuse „Tori Vallavolikogu 01.03.2018 otsuse nr 49 „Vallavara omandamine" muutmine"  eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Signe Rõngas

 1. Otsuse „Seisukoha andmine Nurme III turbatootmisala rajamise ja töötamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruande kohta" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja keskkonnanõunik Helen Mihkelson

 1. Otsuse „Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine" eelnõu

Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap

 1. Tori Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 3 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja abivallavanem Priit Ruut

 1. Otsuse „Tori Vallavolikogu 27.11.2017 otsuse nr 7 „Esindajate ja nende asendajate nimetamine Pärnumaa Omavalitsuste Liidu Üldkogule" muutmine" eelnõu, esitatud vastuvõtmiseks

Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap

 1. Infopunktid

12.1 Rahvastikutaaste komisjoni moodustamine

Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap

12.2 Arupärimisele vastamine

Ettekandja volikogu esimees Enn Kuslap

12.3 9 kuu eelarve täitmine

Ettekandja finantsjuht Gülli Kaunissaar

           12.4 Muinsuskaitseameti otsus (M. Mathieseni monumendi kohta)

           12.5 Selja koolimaja tulevik

           12.6 Sindi Supluse 2 ja 4 ning Pärnu mnt 27a projekti edasine käik 

 Infopunktide 12.4-12.6 ettekandja vallavanem Lauri Luur

 

 

Toimetaja: TERJE VÕSUMETS