Haridus, kultuur ja noored: blanketid

  • Tori valla huvihariduse ja -tegevuse taotlus Taotle iseteeninduses, taotlusvorm doc, pdf
  • Taotlus vabaühendustele toetuse saamiseks Tori valla eelarvest Taotle iseteenindusesdoc, pdf
  • Vabaühendusele toetuse taotleja aruanne doc, pdf
  • Taotlus avaliku ürituse korraldamiseks doc, pdf
  • Tori valla koolieelsesse lasteasutusse koha taotlemise avaldus doc pdf
  • Tori valla koolieelsest lasteasutusest väljaarvamise avaldus doc pdf