Eterniidi kaardistamine Tori vallas

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete kogust, et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete kogumiseks. Asbesti sisaldub eelkõige eterniidis, kuid ka muudes vanades ehitusmaterjalides.

Palume kõikidel Tori valla elanikel ja ettevõtjatel anda küsitluses teada nii eterniidijäätmetest kui muudest asbesti sisaldavatest materjalidest, millest sooviksite vabaneda. Palume märkida eterniidi kogus (1m2 eterniiti kaalub ca 15 kg) ja oletatav asbestijäätmete kogus.

PS! Elanike sissekirjutus ei ole oluline, ootame andmeid kõigilt vallas asuvatelt kinnistute omanikelt ja ettevõtetelt.

Küsitlusele saad vastata siin kuni 25. jaanuarini.

Andmeid kogub Tori vallavalituse keskkonnaspetsialist Janne Soosalu, tel 525 3929, e-post: janne.soosalu@torivald.ee

NB! Vallavalitsus kaardistab Keskkonnaministeeriumi jaoks kasutuses olevat asbesti kogust, küsitlus ei ole jäätmete kogumisringile registreerimine!

Kogutud andmete alusel on riigil parem planeerida toetuste andmist kohalikele omavalitsustele kogumisringide teostamiseks. Analüüsi tulemusi esitatakse anonüümselt. Küsitluses esitatud isikuandmeid töötlevad ainult Tori vallavalitsuse volitatud töötajad ja kolmandatele isikutele neid andmeid ei edastata.