« Tagasi

2. ja 3. detsembril toimuvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava tutvustavad koosolekud

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava (ÜVK) koostatakse vähemalt 12 aastaks. Arengukava eelnõu saadetakse detsembrikuu volikogusse. Kui volikogu kiidab arengukava heaks ja suunab selle avalikustamisele, toimub avalikustamine 2021. aasta jaanuaris. Avalikustamise käigus korraldatakse avalikud koosolekud, kus tutvustatakse ÜVK arengukava ja oodatakse elanikele ettepanekuid.

Vallavalitsus vaatab kõik ettepanekud üle ja annab seisukoha. Ettepanekud saadetakse volikogule, ning toetuse saanud ettepanekud kantakse arengukavasse. Selle alusel teeb vee-ettevõtja pikaaegse tööplaani.

Kava tutvustavad koosolekud toimuvad:

2. detsembril

kell 17.00 Are Huvikeskuses väikeses saalis Are piirkonna elanikele

kell 19.00 Tori Teenuskeskuses Tori piirkonna elanikele

3. detsembril

kell 17.00 Sauga noortekeskuses Sauga aleviku ja Eametsa küla elanikele

kell 18.30 Sauga noortekeskuses Kilksama küla elanikele

NB! Sindi koosolek toimub avaliku arutelu järgselt. Täpse aja anname teada detsembrikuu lehes.

Juhul, kui enda piirkonna koosolekule pole võimalik tulla võib tulla ka teise piirkonna omale ning teie küsimustele vastatakse.