« Tagasi

Tori valla raamatukogu annab teada

Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on Tori valla raamatukogu haruraamatukogude sulgemistest külastajatele teada antud esialgu märtsikuu lõpuni. Jätkub sisetöö, näiteks inventuurid, päringutele vastamine, raamatute tagastustähtaegade pikendamine, raamatute hankimine ja arvelevõtmine.

Kui aga eriolukord pikeneb, oleme äärmisel vajadusel ja ajutiselt valmis kontaktita koduteeninduse võimaluste pakkumiseks. Samuti mõtleme läbi raamatukoguprogrammi Urram vahendusel või telefoni teel reserveeritud teavikute laenutamise haruraamatukogudes kohapeal. Kuidas ja kas meie mõtted toimima hakkavad, saate täpsemalt teada telefonidel:

  • Are raamatukogu 445 1865;
  • Sauga raamatukogu 443 1409;
  • Sindi raamatukogu 445 1448;
  • Suigu raamatukogu 5306 0752;
  • Tori raamatukogu 522 8319;
  • Urge raamatukogu ja Tammiste välisteeninduspunkt 5866 6294.

Infot saate igal ajal telefonil 522 8319.

Ene Michelis, Tori valla raamatukogu direktor