« Tagasi

Tori vald sai toetust Regionaalsete investeeringutoetuste programmist

Eile avalikustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni otsuse. Otsusega on meie vallale eraldatud Tori sotsiaalmaja ja rahvamaja maakütte ehitamiseks 95 460,00 eurot.

Tori sotsiaalmaja ja aktiviseerimiskeskuse ning rahvamaja küttekulud on väga suured ja on tekkinud oluline vajadus kulud optimeerida läbi küttesüsteemi kaasajastamise. Hoonete majandamiskulud vähenevad oluliselt seoses küttelahenduse muutmisega. Tori sotsiaalmaja hoone varustamine kütteenergiaga toimub praegusel hetkel elektriradiaatorite ning kütteahjude abil, aktiviseerimiskeskuses elektriradiaatorite abil, Tori rahvamaja hoone elektriradiaatorite ning küttekamina abil. Ruumid, kus on elektriküte on alaköetud ja nendes elamine, töötamine ja teenuste osutamine talveperioodil kujutab terviseriski nii töötajatele, elanikele kui ka üritustel osalejate jaoks.

 

Pärnumaalt said rahastuse veel:

Lääneranna Vallavalitsus Lihula Kultuurikeskuse projekteerimine ja avatäidete vahetus 109 400,79 eurot;

Pärnu Linnavalitsus Tammiste hooldekodu Tieli maja küttesüsteemi rekonstrueerimine ja inventari soetamine 40 501,50 eurot;

Herbert Hahni Selts Pärnu Waldorfkooli õppeteenuse kvaliteedi parendamine 108 684,40 eurot.

 

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust. Programmi vahenditest toetatakse regionaalseid investeeringuid laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste jaoks hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks.

Maksimaalne toetus on 120 000 EUR-i, toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 75%, omafinantseering vähemalt 25%.