« Tagasi

Sindi sotsiaalmaja hange viiakse uuesti läbi

Tori vallavalitsus korraldab Pärnu mnt 27a ühiselamu renoveerimistöödeks uue riigihanke.

Rahandusministeerium on teinud ettepaneku menetlusliku vea tõttu praegune hange kehtetuks tunnistada ja korraldada uus. Olles kaalunud asjaolusid, on vallavalitsus otsustanud korraldada uue hanke. „Tegemist on kõige suurema ja keerulisema hankega, mis on uue Tori valla ajal tehtud ning puudutab paljusid erinevaid osapooli. Seetõttu võtab ka kogu protsess rohkem aega. Juhindume rahandusministeeriumi suunistest, et kõik oleks korrektne," põhjendab vallavanem Lauri Luur.

Uus hange on kuulutatud välja alates 27. maist ning hindamise kriteeriumiks on madalaim hind, tööde teostamise ajaks on 12 kuud. Uue hanke tulemusel selgub ehitamise aeg, maksumus ja ehitaja.

Praeguseks hetkeks on enamik elanikke Pärnu mnt 27a-st välja kolinud. Suurem osa on kolinud Sindis asuvatele vallale kuuluvatele pindadele. Need, kes pole sotsiaalkliendid, on leidnud endale ise uued elupaigad.

Oleme üritanud protsessi vältel leida ehitusperioodiks kõikidele osapooltele sobivat lahendust, sealhulgas on soetatud ka moodulmaja, mis pidi ajutiselt majutama kuni 8 leibkonda. Nüüdseks on aga selgunud, et kõik elanikud, kes vajavad ehitusperioodil valla poolt sotsiaaleluruumi, õnnestub paigutada ajutiselt teistele valla sotsiaalpindadele. Selleks on ka parandatud ja on parandamisel vallavalitsusele kuuluvate korterite seisukorrad, kokku on parendatud 15 korteri seisukorda. Moodulmaja leiab kasutust valla hüvanguks teisel eesmärgil.

Tori vallavalitsus on võtnud kindlaks sihiks parandada Sindis asuvate ühiselamute olukorda. Ennekõike on see oluline just inimeste elutingimuste parandamiseks, kuid tähtis on ka linnapildi nägusamaks muutmine. KredExi toetuse abil on Sindis Pärnu mnt 27a uude majja tulemas 40 1-2 toalist sotsiaalkorterit. Samuti on plaanis hoone mahtu vähendada, ehk siis turupoolne viiekordne osa lammutada. Kuna vallale jääb jätkuvalt vajadus omada piisaval hulgal sotsiaaleluruume, siis sellesse hoonesse korterite erastamist kavas ei ole. Kuna tegu on sotsiaalmajaga, siis saavad sinna eluruumi sotsiaalhoolekande kliendid, kes vajavad eluasemeteenust. Seega saavad siis kõik elanikud olema sotsiaaleluruumi lepingutega.

Visuaal: Hirvesoo Arhitektibüroo