« Tagasi

Projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamine Urumarja külas Vesiveski kinnistul

Tori Vallavalitsus teatab

projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest detailplaneeringu olemasolul.

Urumarja külas Vesiveski (80803:001:0110) kinnistule soovitakse rajada

piirdeaed ja seejuures täpsustada detailplaneeringuga määratud aia kõrgust,

materjali ning selle võimalikku asukohta.

 

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Sauga vallamajas Selja tee 1a, Sauga alevik ja Tori valla

veebilehel www.torivald.ee. Arvamused,

ettepanekud ja vastuväited palume esitada kirja või e-kirja teel

tori@torivald.ee ajavahemikul 28.05.2018 kuni 10.06.2018. Eelnõu avalikule

väljapanekule järgnev avalik arutelu toimub vajaduse korral 11. juunil 2018

kell 16.00 Sauga vallamajas. Täpsem info tel 442 0330 ja piret.kallas@torivald.ee.