« Tagasi

Pärast eriolukorda kehtiv täiendav leevenduste kava

14. mail leppisid Eesti valitsuse liikmed kokku selles, kuidas eriolukorra ajal kehtestatud piirangutest järkjärgult loobuda. Kavasse võib tulla muudatusi. Ajakohane info veebilehel https://www.kriis.ee/et

 

Avalikud üritused, meelelahutus, ajaviide, sport, avalikud koosolekud

 

Haridus ja huviharidus

Alates 15. maist:

 • lubatud on osaline kontaktõpe kõigis haridusasutustes, kus vahepeal tuli üle minna distantsõppele. Kontaktõpet saab korraldada individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades. Õppetöö korraldatakse võimalikult hajutatult, võimalusel järgides 2+2 reeglit;
 • lubatud on huviharidus või huvitegevus, mis toimub kas individuaalselt või kuni 10 õpilasega rühmas. Järgida tuleb 2+2 reeglit.

Alates 1. juunist:

 • huviharidus ja huvitegevus on lubatud tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse 2+2 nõuet, siseruumides maksimaalselt 50% täituvust, välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest.

 

Lastelaagrid, õpilasmalevad

Alates 12. juunist on lubatud lastelaagrid ja õpilasmalevad tingimusel, et korraldaja tagab, et järgitakse kuni 300 inimese piirangut, grupipiirangut kuni 20 inimest, desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele.

 

Hoolekandeasutused ja kinnipidamisasutused

Alates 1. juunist on lubatud hoolekandeasutustes, varjupaikades ja turvakodudes ning haiglates külastusi tingimusel, et asutuse pidaja tagab, et:

 • koostöös terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis;
 • järgitakse külastuste korraldamise juhist, mh tagades vajadusel personali, külastatava ja külastaja isikukaitsevahendite kasutamise;
 • hoolekandeasutustes on isikukaitsevahendite kasutamine külastusel kohustuslik;
 • külastused viiakse võimalusel läbi välitingimustes või eriruumides;
 • külastustele eelneb külastaja poolne tervisedeklaratsiooni esitamine;
 • täidetakse desinfitseerimisnõudeid vastavalt külastuste korraldamise juhisele.

Alates 1. juunist on lubatud üld- ja erihooldekodus viibivatel isikutele hoolekandeasutuse territooriumilt lahkumine tingimusel, et isikud kannavad vajadusel isikukaitsevahendeid.

Alates 18. maist on lubatud kinnipidamisasutustes külastusi tingimusel, et asutuse pidaja tagab, et:

 • koostöös terviseametiga on koostatud külastuste korraldamise juhis;
 • järgitakse külastuste korraldamise juhist, mh tagades vajadusel personali, külastatava ja külastaja isikukaitsevahendite kasutamise;
 • külastused viiakse võimalusel läbi välitingimustes või eriruumides;
 • külastustele eelneb külastajapoolne tervisedeklaratsiooni esitamine;
 • täidetakse desinfitseerimisnõudeid vastavalt külastuste korraldamise juhisele.

 

Piirangud, mis jäävad kehtima:

1. Spordivõistlused pealtvaatajatega ei ole lubatud.

2. Toitlustusasutuste lahtiolek ja alkoholimüük on lubatud kuni vaid kella 22ni.

3. Kasiinod, vesipiibukohvikud, mänguautomaatide saalid, täiskasvanute klubid jmt meelelahutuskohad on suletud.

4. Ööklubid on suletud.

5. COVID-19 diagnoosiga isikutel ja lähikontaktsetel on karantiinikohustus.

6. Hoolekandeasutustes viibivatel COVID-19 diagnoosiga isikutel on keelatud kokkupuude teiste isikutega, välja arvatud hoolekandeasutuste töötajate ja meditsiinitöötajatega.

7. Tallinn-Stockholmi liinil on reisijatel liikumisvabaduse piirang huvireisi raames (see tähendab, et kruiisireise ei toimu).

8. Kehtima jäävad piirangud riigipiiri ületamisel (välja arvatud erisused Läti, Leedu ja Soomega).

9. Isikutel, kes on ületanud Eesti riigipiiri riiki sisenemise eesmärgil, on kohustus viibida karantiinis 14 päeva (välja arvatud erisused Läti, Leedu ja Soomega).

10. 2+2 reegel.

 

Korduma kippuvad küsimused

Allikas: valitsuse kommunikatsioonibüroo