« Tagasi

Kuus valla korteriühistut saavad toetust hoovialade korrastamiseks

Kortermajade hoovialade toetusmeetmest taotles vahendeid kuus ühistut ja kõik taotlused said rahastuse.

Taotlusi võeti vastu 15. juunini 2020 ning toetuse saajatega sõlmitakse lepingud. Maksimaalne rahastussumma oli 40% töö maksumusest ehk kuni 2000€ taotluse kohta. Kokku taotleti 9727,13€ ulatuses toetust, neist kolm ühistut taotlesid maksimumsummat.

Peamiselt soovitakse parandada prügi käitlemise lahendusi, näiteks rajada süvamahuti, prügimaja, korrastada prügikonteinerite äärseid alasid ning remontida asfaltkatet ehk parandada sõiduteed. Üks ühistu soovib osta modernset jalgratta- ja jäätmemaja.

"Oleme väga õnnelikud, et oli taotlusi ja kõikide eesmärk on parandada hooviala ja välisilmet. Samas on kõik taotlused väga praktilised ja keskkonnateadlikud," ütleb abivallavanem Signe Rõngas ning avaldab lootust, et järgmisel aastal on avaldusi veelgi rohkem.

Toetuse eesmärk on parandada hoovide välisilmet, soodustada elanike ühistegevusi ning üheks toetuse saamise tingimuseks on, et hoov jääb avatuks ja on ligipääsetav ka naabritele ja kogukonnale. Julgustame järgmisel aastal ühistuid osalema ja vahendeid kasutama!