« Tagasi

Ohtlike jäätmete ja koduelektroonika kogumisring

Vallavalitsus korraldab oktoobris ja novembris ohtlike jäätmete kogumisringid, mille käigus saavad Tori valla elanikud tasuta ära anda majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed ja elektroonikatooted.

Koduelektroonika hulka kuuluvad kõik elektriga töötavad seadmed. Esemed peavad olema komplektsed ja demonteerimata (näiteks televiisori kast ja plokid ning kineskoop ei tohi olla eraldi). Külmikute külmutusagregaate ei tohi vigastada ega ise demonteerida. Komplektseks loetakse toodet, mis ei ole lammutatud ning sisaldab seadme olulisi osasid (kineskoope, trafosid, kompressoreid jne). Seadmel võivad puududa väheolulised osad nagu käepidemed, riiulid, toitejuhe jne.

Kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmete hulka kuuluvad:

  • akud ja patareid;
  • päevavalguslambid;
  • elavhõbedaga termomeetrid;
  • vanad ravimid;
  • kasutatud õlid ja õlifiltrid;
  • värvi-, laki-, liimi-, lahusti- ja olmekeemia jäägid;
  • paljundusmasinate kassetid;
  • ohtlike ainetega määrdunud pakendid.

NB! Vastu ei võeta olmejäätmeid ja rehve.

 

Sõltuvalt ära antavate jäätmete kogustest võivad kellaajad varieeruda. Palun arvestada täiendava ajavaruga.

Lisainfo: keskkonnaspetsialist Janne Soosalu, tel 525 3929.