« Tagasi

Tunnustusauhind "Lastega ja lastele" kutsub märkama ning nominente esitama

Tänavuste sündmuste valguses on märkamine, aitamine ning teineteisele toeks olemine saanud sootuks teise tähenduse ja suurema kaalu. Ka sel aastal saavad kõik esitada kandidaate tunnustusauhinnale "Lastega ja lastele". Märgakem üheskoos neid, kes on oma tööde ja tegemistega Eesti laste ja noorte elu positiivselt mõjutanud või mõjutamas.

Kandidaate saab esitada kuni 1. maini ja selleks tuleb täita õiguskantsleri kodulehel www.oiguskantsler.ee/et/tunnustusauhind-lastega-ja-lastele olev taotlus. Vabariigi President ja õiguskantsler kuulutavad võitjad välja lastekaitsepäeval, 1. juunil.

Esile võib tõsta nii väikeseid kui suuri, aga ka organisatsioone, kes on mõne algatuse või pikaajalise tegevusega andnud rohkem, kui neilt oodatakse. Tunnustusauhinda "Lastega ja lastele" antakse välja seitsmendat korda. Sel aastal jagatakse auhindu kolmes kategoorias: "Lapse suur tegu", "Muutuste looja" ja "Elutööpreemia". Lisaks tunnustab lastest ja noortest koosnev komisjon üht auhinnale esitatud kandidaati, kelle tegevust nad ise kõige silmapaistvamaks peavad.

Eelmise korra "Muutuste looja" tiitli pälvis Mari-Liis Mänd, kes on üks lasteabitelefoni 116 111 loojatest. Ta seisab selle eest, et lasteabitelefoni teenus käiks ajaga kaasas ning lapsed saaksid nõu ja abi küsida 24/7 mitte ainult telefonitsi, vaid ka http://www.lasteabi.ee ja www.facebook.com/lasteabi kaudu.

Ajal, kui eriolukorra tõttu tuleb teha digitaalne arenguhüpe enamikul meist, on just laste ja noorte võimuses näidata suunda ja luua muutusi. "Eesti on suur, kuid samas ka väike – täpselt paras, et saaksime märgata meie ümber majakaid, kes ka teistele valgust näitavad," kirjeldas Lastekaitse Liidu loodud platvormi www.markalast.ee toimetaja Triin Sooäär (16). Keskkonna vahendusel kantakse seekordsed nominendid tähekestena Eesti kaardile, võimaldades jälgida konkursi kulgu ja regionaalset jaotust. 

Tunnustusauhinda annavad välja kaheksa laste heaolu väärtustavat organisatsiooni: MTÜ Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond, Sotsiaalkindlustusamet, Vabariigi Presidendi Kantselei ja Õiguskantsleri Kantselei.  

Seniste laureaatide ja tunnustusauhinna statuudiga saab tutvuda õiguskantsleri kodulehel www.oiguskantsler.ee/et/tunnustusauhind-lastega-ja-lastele.

Märkame ja oleme üksteise jaoks olemas!

Lisainformatsioon: 

 

Награда-признание «С детьми и детям» призывает замечать и заявлять номинантов

В свете нынешних событий крайне важно замечать, помогать и поддерживать других. В этом году все желающие могут выдвигать кандидатов на награду-признание «С детьми и детям». Давайте вместе заметим тех, кто своей работой и деятельностью позитивно влиял или влияет на жизнь детей и молодежи Эстонии.

Кандидатов можно выдвигать до 1 мая, для этого нужно заполнить соответствующее ходатайство на сайте канцлера права www.oiguskantsler.ee/et/tunnustusauhind-lastega-ja-lastele. Победители будут объявлены президентом Эстонской Республики и канцлером права в День защиты детей, 1 июня.

Номинировать можно как взрослых и детей, так и организации, которые своим начинанием или долгосрочной деятельностью сделали больше, чем от них ожидалось. Награда «С детьми и детям» вручается уже в седьмой раз. В этом году будут представлены следующие категории: «Большое дело ребенка», «Двигатель изменений» и «Премия за дело всей жизни». Кроме того, комиссия, состоящая из детей и молодежи, выберет одного кандидата, деятельность которого они сами посчитают наиболее значимой.

Титула «Двигатель изменений» в прошлом году удостоилась Мари-Лиис Мянд, являющаяся одним из создателей службы телефонной помощи детям 116 111. Она заботится о том, чтобы услуга помощи детям по телефону шла в ногу со временем, и дети могли получать помощь 24/7 не только по телефону, но и посредством сайтов www.lasteabi.ee и www.facebook.com/lasteabi.

Во время, когда по причине чрезвычайной ситуации, многим из нас нужно сделать дигитальный прыжок развития, именно дети и молодёжь могут нам указать направление и осуществить изменения. «Эстония большая и одновременно маленькая страна – точно такая, чтобы мы могли заметить «маячки», которые своим светом указывают путь другим», - отметила редактор платформы www.markalast.ee Союза защиты детей Триин Соояяр (16). Номинанты этого года будут также отмечены посредством платформы на карте Эстонии, что позволит отслеживать региональное распределение «С детьми и детям». 

Награду-признание распределят восемь организаций, работающих во имя благополучия детей: Союз работников патронатного воспитания, Союз защиты детей, Союз многодетных семей, НКО Своя семья, НКО Благотворительный фонд SEB, Департамент социального страхования, канцелярия президента Эстонской Республики и канцелярия канцлера права.  

С лауреатами прежних лет и статутом награды-признания можно ознакомиться на сайте канцлера права www.oiguskantsler.ee/et/tunnustusauhind-lastega-ja-lastele

Давайте замечать и принимать участие в жизни друг друга!

 

Дополнительная информация: